Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Con đường đến hệ sinh thái Tài chính số của Việt Nam vào năm 2030

Theo Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính, đến năm 2025, cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở. Đến năm 2030, hệ sinh thái Tài chính số phong phú, hiện đại trên mọi lĩnh vực, hiệu quả và an toàn thông tin sẽ hình thành.

Cung cấp các dịch vụ tài chính số chất lượng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Quyết định số 1484/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch nêu rõ mục tiêu tổng quát là chuyển đổi số gắn với xây dựng nền tài chính quốc gia phát triển bền vững, hiện đại và hội nhập, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tăng cường khả năng chống chịu của nền kinh tế, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và an ninh tài chính quốc gia. 

Bộ thực hiện chính sách động viên hợp lý, cải thiện dư địa tài khóa, tạo điều kiện thuận lợi để huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực tài chính, giải quyết hài hòa các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội và môi trường với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030. Bên cạnh đó, Bộ Tài chính sẽ chủ động áp dụng các thành quả công nghệ của CMCN 4.0, từng bước thực hiện chuyển đổi số ngành Tài chính, cung cấp các dịch vụ tài chính số, tham gia tích cực vào sự phát triển Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số. 

Năm 2022, ngành Tài chính cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Tài chính điện tử và phấn đấu đến năm 2025 cơ bản thiết lập nền tảng Tài chính số hiện đại, công khai, minh bạch dựa trên dữ liệu lớn, dữ liệu tài chính mở. Đến năm 2030, Việt Nam sẽ hình thành hệ sinh thái Tài chính số phong phú, hiện đại trên mọi lĩnh vực, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn thông tin. 

Ảnh minh hoạ 

Kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Tài chính cũng đặt ra các mục tiêu cụ thể. Đến năm 2025, ngành Tài chính sẽ cắt giảm, tái cấu trúc, đơn giản hóa, chuẩn hóa, thống nhất các thủ tục hành chính; cung cấp dịch vụ mới trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng dịch vụ, giảm chi phí, tăng năng suất lao động xã hội một cách chủ động, kịp thời đáp ứng nhu cầu của xã hội. Người dân, doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ số theo nhu cầu cá thể hóa, theo suốt cuộc đời, khi cần, theo cách thuận tiện, trực tuyến hoặc trực tiếp, dễ dàng, đơn giản, nhanh chóng, không giấy tờ, không cần sự hiện diện nếu pháp luật không yêu cầu.

Trong đó, 100% các thủ tục hành chính đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Bên cạnh đó, 100% dịch vụ công trực tuyến sẽ được ngành Tài chính thiết kế lại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Trên Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính 100% giao dịch được xác thực điện tử, ngoại trừ các dịch vụ yêu cầu sự hiện diện bắt buộc theo quy định của pháp luật. Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử Bộ Tài chính sẽ được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

Bộ Tài chính sẽ tích hợp 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phổ biến, liên quan tới nhiều người dân, doanh nghiệp lên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Mục tiêu kế hoạch hướng tới tối thiểu 80% hồ sơ thủ tục hành chính sẽ được xử lý hoàn toàn trực tuyến.

Các hệ thống thông tin của Bộ Tài chính có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác sẽ được kết nối, liên thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các CSDL quốc gia sẽ không phải cung cấp lại.

Bộ Tài chính phấn đấu tối thiểu 90% người dân và doanh nghiệp hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính của Bộ. Tất cả bộ phận 1 cửa Bộ Tài chính sẽ được ứng dụng công nghệ thông tin để giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân thuộc trường hợp sử dụng hóa đơn áp dụng quy định về hoá đơn điện tử.

Bộ Tài chính cũng đẩy mạnh triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN đúng kế hoạch, lộ trình triển khai theo chỉ đạo của Chính phủ và Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại. Trong thời gian tới, ngành Tài chính cần hình thành hệ thống thông tin ngân sách và kế toán Nhà nước số với mục tiêu liên thông, kết nối, chia sẻ với các hệ thống khác trong và ngoài ngành Tài chính theo thời gian thực; đổi mới về công nghệ, phục vụ nhu cầu khai thác của các đơn vị trong và ngoài ngành Tài chính.

Thị trường chứng khoán Việt Nam cũng sẽ hình thành hệ thống giám sát nhằm mục tiêu thu thập, quản lý các thông tin liên quan đến đối tượng thuộc diện quản lý của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước như các công ty đại chúng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán…

Vận hành tối ưu các hoạt động

Bộ Tài chính đang thiết kế mô hình tổ chức, cách thức vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, tạo ra môi trường làm việc và công cụ làm việc để cán bộ, công - viên chức có thể thực hiện tốt nhất nhiệm vụ của mình, kết nối và hợp tác với nhau dễ dàng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn. Cán bộ, công - viên chức sẽ được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số, có năng lực kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Bộ hướng tới mục tiêu cung cấp dịch vụ 24/7, sẵn sàng phục vụ trực tuyến bất cứ khi nào người dân, doanh nghiệp cần. Ngành Tài chính sẽ gắn định danh số trong xử lý công việc theo lộ trình chung của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử cho 100% cán bộ, công - viên chức.

Bộ Tài chính cũng đặt ra một số chỉ tiêu khác như 100% các ứng dụng cần thiết của ngành Tài chính sẽ được sử dụng, lưu trữ trên nền tảng điện toán đám mây; 100% các ứng dụng, dịch vụ công nghệ thông tin kết nối internet có IPV6; 100% hoạt động chỉ đạo điều hành và quản trị nội bộ của Bộ Tài chính được thực hiện trên nền tảng quản trị tổng thể, thống nhất.

Ảnh minh hoạ 

Các văn bản trao đổi giữa các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính và giữa Bộ Tài chính với các cơ quan nhà nước khác sẽ được thực hiện dưới dạng điện tử, được ký số bởi chữ ký số chuyên dùng, trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật. Bộ cũng sẽ xử lý 90% hồ sơ công việc trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

100% công tác báo cáo định kỳ (không bao gồm nội dung mật) của Bộ Tài chính được cập nhật, chia sẻ trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia theo lộ trình chung của Chính phủ, phục vụ hiệu quả hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành. 100% hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức được lưu trữ, quản lý dưới dạng hồ sơ điện tử. 100% đơn vị trong ngành Tài chính triển khai ứng dụng Kế toán nội bộ tại các đơn vị và kết nối phục vụ tổng hợp quyết toán, kế toán toàn ngành.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về Tài chính và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành sẽ được đưa vào khai thác vận hành hiệu quả. Một số lĩnh vực cơ bản như ngân sách, thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán, giá... sẽ dần ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ phân tích thông minh để tối ưu hóa hoạt động. 

Bộ Tài chính sẽ thực hiện 50% hoạt động kiểm tra qua môi trường số và hệ thống thông tin của Bộ Tài chính. Các đơn vị trong ngành Tài chính phải triển khai bảo đảm an toàn thông tin theo mô hình 4 lớp.

Người dân, doanh nghiệp và các tổ chức khác có thể dễ dàng tham gia ý kiến đóng góp cho hoạt động của Bộ Tài chính, phản ánh những vấn đề của xã hội xung quanh mình tới cơ quan nhà nước và nhận được ý kiến phản hồi về sự tham gia, kết quả tham gia của mình. Các doanh nghiệp có thể tham gia cung cấp dịch vụ công hoặc phát triển những dịch vụ mới, sáng tạo, giúp xã hội có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công của Bộ Tài chính.

 

Mai Anh

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Những xu hướng cần chú ý trên thị trường tiền số nửa cuối 2022

Bước sang nửa cuối năm 2022, lịch sử biến động cao của thị trường và các đồng tiền đã khiến cho việc dự đoán giá tiền điện tử trở nên khó khăn. Tuy nhiên, dựa trên sự phát triển thời gian qua, các chuyên gia ...

Đại dịch đã định hình lại xu hướng đầu tư trên toàn cầu

Thế giới đang dần bước vào trạng thái “bình thường mới”, những xu hướng đầu tư mới đang được hình thành và đẩy mạnh trong thời kỳ hậu đại dịch. Một trong số đó là sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư, từ những kênh ...

5 loại tiền điện tử hàng đầu nên theo dõi trong tháng 8/2022

Tính đến thời điểm ngày 28/7, thị trường tiền điện tử có 94/100 mã tăng điểm, đánh dấu mức hiệu suất hàng tháng tốt nhất kể từ tháng 3/2022. Với xu hướng tăng giá hiện tại trên thị trường, đây là 5 loại tiền điện ...

AI trong ngành tài chính - ngân hàng: Ưu tiên hàng đầu năm 2022

Trí tuệ nhân tạo (AI) vượt qua con người trong việc thu thập, phân tích dữ liệu xác định mô hình và đưa ra các dự đoán chính xác, từ đó nâng cao hiệu quả dịch vụ của các ngân hàng. Đây là một số ...

HDBank liên tiếp vào Top đầu ngân hàng TMCP uy tín

Bảng xếp hạng Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2022 và Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2022 chính thức được công bố hôm 03/08/2022 tại TPHCM.

Rủi ro mức lợi suất 20% hàng năm trong hoạt động cho vay tiền điện tử

Nhiều chuyên gia cho rằng thời kỳ “kiếm tiền dễ”, tức vay tiền tiền điện tử với lãi suất thấp trong khi lợi suất gửi cao, đã chấm dứt. Trước đó, các công ty cho vay tiền điện tử đã mời chào mức lợi nhuận ...

Lợi nhuận HDBank 6 tháng đầu năm vượt 5.300 tỷ đồng, hoàn thành 54% kế hoạch năm, nợ xấu riêng lẻ chỉ 0,93%.

Ngân hàng TMCP Phát triển TPHCM (HDBank – mã chứng khoán HDB) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với lợi nhuận trước thuế đạt 5.304 tỷ đồng, tăng 26,5% so với cùng kỳ và hoàn thành 54% kế hoạch năm. Thu ...

Thách thức của các Ngân hàng Trung ương châu Á khi Fed tăng lãi suất

Ngày 27/7, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã đưa ra bước nhảy lãi suất thêm 0,75 điểm phần trăm. Động thái này đè nặng lên các Ngân hàng Trung ương (NHTW) châu Á, buộc họ phải tăng tốc độ thắt chặt chính sách ...

Morgan Stanley: Thị trường tăng vọt sau khi Fed tăng lãi suất là một "cái bẫy"

Thị trường chứng khoán đang tương đối hỗn loạn và Morgan Stanley đã lập tức lên tiếng cảnh báo khách hàng về quãng đường “không bằng phẳng” phía trước. Công ty này cho rằng các nhà đầu tư nên tạm ngừng “đổ tiền” vào chứng ...

Bộ Tài chính: Trái phiếu doanh nghiệp không phải là tiền gửi ngân hàng

Theo Bộ Tài chính, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về khả năng trả nợ. Do đó, nhà đầu tư phải hết sức thận trọng đánh giá kỹ về các rủi ro ...