Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Cụm thi đua số XIII tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022

Sáng 19/10, tại TPHCM, TAND cấp cao tại TPHCM, Trưởng Cụm thi đua số XIII tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022 và triển khai công tác năm 2023 của Cụm.

Phó Chánh án TANDTC, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND Nguyễn Văn Du phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Du - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND; đồng chí Phạm Hồng Quyền - Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng TAND cùng các đồng chí lãnh đạo đại diện Cụm thi đua số XIII.  

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM Bùi Đức Xuân cho biết, với tinh thần tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do TANDTC phát động và được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số XIII luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, nỗ lực, đoàn kết, tự nguyện và tích cực tham gia thực hiện các phong trào thi đua, dành nhiều thành tích cao trong công tác.

Phó Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM Bùi Đức Xuân phát biểu tại Hội nghị

Những kết quả đạt được từ phong trào thi đua năm 2022 của các đơn vị thuộc Cụm thi đua số XIII đã khẳng định phong trào thi đua của các đơn vị đã đi vào chiều sâu, mang tính tự nguyện, tự giác, thiết thực và hiệu quả; đồng thời là động lực quan trọng thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác của các đơn vị, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của hệ thống TAND”, đồng chí Bùi Đức Xuân nói.

Tại Hội nghị, ngoài nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua, suy tôn, đề nghị khen thưởng, Phó Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM Bùi Đức Xuân đề nghị các đơn vị tập trung đánh giá, rút kinh nghiệm công tác chuyên môn, cũng như công tác tổ chức các phong trào thi đua... đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất để cùng với các đơn vị chuyên môn của TANDTC trao đổi, thảo luận, thống nhất biện pháp khắc phục hoặc kiến nghị với lãnh đạo TANDTC hướng dẫn, giải đáp.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du, Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng Phạm Hồng Quyền, Phó Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM Bùi Đức Xuân chủ trì Hội nghị

Trong năm qua, được sự chỉ đạo, quan tâm sâu sát của TANDTC, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND, công tác thi đua khen thưởng của Cụm thi đua số XIII luôn đảm bảo khách quan, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn và điều kiện khen thưởng. Các tập thể, cá nhân được khen thưởng đều có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, công tác khen thưởng tại các đơn vị trong Cụm thi đua ngày càng có chất lượng, thực chất, góp phần cổ vũ phong trào thi đua, nâng cao ý thức thi đua phấn đấu trong toàn thể cán bộ, công chức và người lao động.  

Các đơn vị thuộc Cụm đã chủ động tích cực hưởng ứng có hiệu quả các phong trào do Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động với chủ đề “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025…

Tuy nhiên, công tác thi đua khen thưởng còn một số tồn tại, hạn chế do bị ảnh huởng bởi dịch Covid-19; chưa thực sự phát triển về chiều sâu, chưa tạo được động lực phấn đấu cho công chức và người lao động; công tác phát hiện, xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến còn thiếu chiều sâu; mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo chưa nhiều; một số đơn vị chưa đạt chỉ tiêu thi đua đề ra…

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết phong trào thi đua khen thưởng năm 2022 của Cụm thi đua số XIII

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du nhấn mạnh, ngay từ những tháng đầu năm, lãnh đạo các đơn vị trong Cụm thi đua số XIII đã nhận thức đúng và sâu sắc về vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng, đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác này. Với tinh thần đoàn kết, chủ động xây dựng kế hoạch, phát động, tổ chức các phong trào thi đua trong Cụm; sự nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn của cán bộ, công chức; cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban cán sự đảng, lãnh đạo TANDTC, Cụm thi đua số XIII đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác năm 2022.

Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du tặng hoa chúc mừng tân cụm trưởng và cụm phó Cụm thi đua số XIII - TAND năm 2023

Phó Chánh án TANDTC đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng trong công tác chuyên môn cũng như những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua khen thưởng; đồng thời đề nghị các đơn vị trong Cụm cần kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong năm 2023, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du đề nghị các đơn vị thuộc Cụm thi đua số XIII cần tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết và các văn kiện của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tiếp tục thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác tư pháp và cải cách tư pháp; gắn việc thực hiện các nhiệm vụ công tác của Tòa án với việc thực hiện các yêu cầu của cải cách tư pháp;

Đối mới phương thức chỉ đạo, điều hành theo hướng phân công, phân cấp hợp lý, đảm bảo rành mạch giữa quản lý, điều hành hoạt động nội bộ của các Tòa án với hoạt động tố tụng; Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án, hoàn thành các chỉ tiêu của Quốc hội, của TANDTC về công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, chỉ tiêu xét xử các loại vụ việc, đặc biệt chú ý chỉ tiêu giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm;

Đảm bảo việc áp dụng thống nhất pháp luật trong hoạt động xét xử; Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tổ chức cán bộ; Tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua "Vì Công lý” gắn với chủ đề thi đua “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư” với phương châm “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân”…

Các đơn vị ký kết giao ước thi đua

“Với những kết quả đã đạt được trong năm công tác 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023, cùng các giải pháp tổ chức, thực hiện và với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của các đồng chí, tôi tin tưởng rằng Cụm thi đua số XIII sẽ thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023 và những năm tiếp theo, nhất là việc hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn; xây dựng được nhiều tấm gương điển hình, tấm gương người tốt việc tốt: xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân”, Phó Chánh án TANDTC Nguyễn Văn Du nhấn mạnh.

Trong năm 2023, bên cạnh việc đẩy mạnh phong trào thi đua khen thưởng, Cụm thi đua số XIII sẽ nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn, đảm bảo các chỉ tiêu đã đề ra.

Hội nghị đã suy tôn Cờ thi đua của Chính phủ cho TAND cấp cao tại Đà Nẵng và Cờ thi đua TAND cho Vụ Giám đốc kiểm tra II

Năm 2023, TAND cấp cao tại Đà Nẵng làm cụm trưởng và Vụ Giám đốc Kiểm tra III làm cụm phó Cụm thi đua số XIII - TAND.

Năm 2022, Cụm thi đua số XIII đã giải quyết tổng cộng 17.007 vụ việc. Nhìn chung, công tác giải quyết, xét xử phúc thẩm các loại vụ án của các TANDCC thuộc Cụm đảm bảo có căn cứ, đúng pháp luật, từng bước khắc phục tình trạng án để quá hạn luật định. Nhiều vụ án lớn, có tính chất phức tạp, được dư luận quan tâm được đưa ra xét xử kịp thời.

Đã thụ lý giải quyết, xét xử 803/993 vụ việc, đạt tỷ lệ 80,87% theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm theo thẩm quyền. Đã giải quyết được 6.169/10.203 vụ việc theo đơn, văn bản đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm, đạt tỷ lệ chung 60,73%. Tỷ lệ án hủy, sửa của Cụm thi đua số XIII là 0,98%.

Cạnh đó, đã công bố 4.554 bản án, quyết định. Tổ chức 137 phiên tòa rút kinh nghiệm; 6 bản án, quyết định được giới thiệu làm nguồn án lệ; tổ chức được 199 phiên tòa xét xử trực tuyến.

Kim Sáng

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

TPHCM: Bổ nhiệm Phó Chánh án TAND quận Phú Nhuận

Sáng 2/12, TAND TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND quận Phú Nhuận.

TAQS Quân khu và khu vực Quân khu 7 phối hợp tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm

Ngày 01/12, Tòa án quân sự (TAQS) khu vực Quân khu 7 mở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm đối với vụ án Nguyễn Xuân Nam, bị VKS quân sự khu vực 2 QCPKKQ truy tố về tội "Cố ý gây thương tích” ...

Bổ nhiệm Tổng biên tập Báo Công lý và hai lãnh đạo cấp Vụ TANDTC

Chiều 01/12, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TANDTC chủ trì buổi ...

Cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM lãnh án 7 năm tù

Chiều ngày 1/12, sau bốn ngày xét xử, TAND TPHCM đã tuyên án vụ án vi phạm về đấu thầu “Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu năm 2018” xảy ra tại bệnh viện mắt TPHCM.

TPHCM: Đưa nhiều người ngoài danh sách vào tiêm ngừa vắc-xin Covid - 19, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy vào tù

Ngày 01/12, TAND TPHCM tuyên phạt Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1979, nguyên Trưởng Ban tuyên giáo Quận ủy Quận 11) 3 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”; Lê Thị Kim Dung (SN 1989) 2 năm ...

Quyền lợi của lao động nữ khi nuôi con dưới 12 tháng tuổi?

Hỏi: Tôi là nữ, lao động phổ thông đang nuôi con nhỏ 10 tháng tuổi, tôi được hưởng những quyền lợi và chế độ gì?

“Siêu trộm” ba lần đột nhập vào cửa hàng máy ảnh trộm tài sản trị giá hơn 800 triệu đồng

Ngày 30/11, TAND TPHCM đã tuyên phạt Trần Minh Quân (SN 1988, TPHCM) 13 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 1 năm tù về tội “Trốn khỏi nơi giam giữ”, tổng hợp Quân phải chịu mức án 14 năm tù.

Cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM bị đề nghị 8-9 năm tù

Theo đại diện VKS, bị cáo Nguyễn Minh Khải, cựu Giám đốc bệnh viện Mắt TPHCM có vai trò chủ mưu, chỉ đạo, đã kéo các bác sĩ giỏi vướng vào vòng lao lý. Các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp ...

Tử hình hai người Nigeria mua bán “cái chết trắng”

Ngày 29/11, TAND TPHCM đã tuyên tử hình Chukwuemeka Confidence Onyiriuka (SN 1988) và Ochie Paul Ejike (SN 1969, cùng quốc tịch Nigeria). Đồng phạm giúp sức là Lỷ Mộc Kíu (SN 1985, ngụ tại Đăk Nông) bị tuyên tù chung thân cùng tội “Mua ...

TAND huyện Cần Giờ tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án đánh bạc

Ngày 29/11, TAND huyện Cần Giờ tổ chức phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” tại Nhà văn hóa, thể thao ấp Đồng Tranh, xã Long Hòa, huyện Cần Giờ, TPHCM.