TPHCM mở lại du lịch liên tỉnh từ 1/11

UBND TPHCM vừa ban hành văn bản về kế hoạch phục hồi ngành du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn Covid-19 đến năm 2022 theo nguyên tắc "an toàn tới đâu thì mở cửa tới đó và mở cửa thì phải an toàn”.