Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Thông cáo báo chí số 2, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Ngày 21/10, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 2 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Ngày làm việc thứ hai, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

Buổi sáng

1. Từ 8h: Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

- Quốc hội nghe Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận ở Đoàn ĐBQH và kết quả phiếu xin ý kiến về việc miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước và phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

- Quốc hội thành lập Ban kiểm phiếu; tiến hành miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026, phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Từ 8h30: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội nghe:

(1) Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá;

(2) Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá;

(3) Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức;

(4) Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức;

(5) Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh;

(6) Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Phú Cường trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Từ 10h35: Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

- Quốc hội nghe Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả cụ thể như sau:

+ Về miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026: có 483 đại biểu có mặt, trong đó có 482 đại biểu đồng ý (bằng 96.79% tổng số ĐBQH); có 01 đại biểu không đồng ý (bằng 0.2% tổng số ĐBQH).

+ Về phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026: có 483 đại biểu có mặt, trong đó có 478 đại biểu đồng ý (bằng 95.98% tổng số ĐBQH); có 05 đại biểu không đồng ý (bằng 1.0% tổng số ĐBQH).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả cụ thể như sau: có 472 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.78% tổng số ĐBQH), trong đó có 472 đại biểu tán thành (bằng 94.78% tổng số ĐBQH).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả cụ thể như sau: có 463 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.97% tổng số ĐBQH), trong đó có 459 đại biểu tán thành (bằng 92.17% tổng số ĐBQH); có 02 đại biểu không tán thành (bằng 0.40% tổng số ĐBQH); có 02 đại biểu không biểu quyết (bằng 0.40% tổng số ĐBQH).

- Quốc hội nghe:

(1) Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trình bày Tờ trình về dự kiến nhân sự để Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026;

(2) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; Danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

Buổi chiều

1. Từ 14h đến 14h20: Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

- Quốc hội nghe:

(1) Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; danh sách phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026; giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự bầu Tổng Kiểm toán nhà nước;

(2) Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về danh sách phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.

- Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hệ thống biểu quyết điện tử, kết quả cụ thể như sau: có 470 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 94.38% tổng số ĐBQH), trong đó có: 469 đại biểu tán thành (bằng 94,18% tổng số ĐBQH); có 01 đại biểu không tán thành (bằng 0.20% tổng số ĐBQH).

- Quốc hội bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Từ 14h20 đến 15h30: Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện.

Đa số các ý kiến đại biểu tán thành với nhiều nội dung trong Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Bên cạnh đó, các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về: giới hạn tổng độ rộng băng tần thông tin di động một doanh nghiệp được cấp phép sử dụng; việc sử dụng tần số ngoài phạm vi điều chỉnh của quy hoạch; phương thức cấp phép; việc cấp lại giấy phép sử dụng băng tần; xử lý vi phạm cam kết triển khai mạng viễn thông; sử dụng tần số vô tuyến điện được phân bổ riêng phục vụ quốc phòng, an ninh để kết hợp phát triển kinh tế.

3. Từ 15h50: Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

- Quốc hội nghe Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026; phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả cụ thể như sau:

+ Về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Ngô Văn Tuấn: có 481 đại biểu có mặt, trong đó có 476 đại biểu đồng ý (bằng 95.58% tổng số ĐBQH); có 04 đại biểu không đồng ý (bằng 0.8% tổng số ĐBQH).

+ Về phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Đào Hồng Lan: có 481 đại biểu có mặt, trong đó có 393 đại biểu đồng ý (bằng 78.92% tổng số ĐBQH); có 84 đại biểu không đồng ý (bằng 16.86% tổng số ĐBQH).

+ Về phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thắng: có 481 đại biểu có mặt, trong đó có 371 đại biểu đồng ý (bằng 74.50% tổng số ĐBQH); có 105 đại biểu không đồng ý (bằng 21.08% tổng số ĐBQH).

- Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả cụ thể như sau: có 461 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 92.57% tổng số ĐBQH), trong đó có: 459 đại biểu tán thành (bằng 92.17% tổng số ĐBQH); có 02 đại biểu không tán thành (bằng 0.40% tổng số ĐBQH).

- Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả cụ thể như sau: có 458 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 91.97% tổng số ĐBQH), trong đó có: 434 đại biểu tán thành (bằng 87.15% tổng số ĐBQH); có 16 đại biểu không tán thành (bằng 3.21% tổng số ĐBQH), 08 đại biểu không biểu quyết (bằng 1.61% tổng số ĐBQH).

Thứ Bảy, ngày 22/10/2022: 

Buổi sáng: Quốc hội thảo luận ở tổ về: Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023; Việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; 

Buổi chiều: (phiên họp được truyền hình trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam): Quốc hội nghe: Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Tâm Phúc

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên 'Đối tác chiến lược toàn diện'

Quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện" sẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước Việt Nam – Hàn Quốc sang trang mới, phát triển mạnh mẽ ở tầm cao mới.

TPHCM sẽ là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số vào năm 2030

Bộ Chính trị thống nhất ban hành Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM với mục tiêu đến năm 2030 là thành phố dịch vụ - công nghiệp hiện đại, đầu tàu về kinh tế số, xã hội số, là trung tâm ...

TPHCM: 5 huyện không đề xuất xin chủ trương lên quận

Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Võ Văn Hoan tại cuộc họp về tiến độ triển khai thực hiện Đề án đầu tư xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TPHCM) giai đoạn 2021-2030.

Bí thư Nguyễn Văn Nên: Đẩy mạnh hoàn thành các dự án lớn

Đây là một trong số những nội dung quan trọng được đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM đưa ra thảo luận tại Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI (nhiệm kỳ 2020-2025) ngày 30/11.

6 nguyên nhân thành công, 6 bài học kinh nghiệm từ ngoại giao vaccine

Phát biểu kết luận Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vaccine, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ: Đến thời điểm này, chúng ta đã kiểm soát được dịch COVID-19.

Hội nghị quán triệt, triển khai nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng

Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến quán triệt và triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến ...

Thủ tướng tiếp Cao ủy EU về Môi trường, Đại dương và Nghề cá

Sáng 28/11, tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ngài Virginijus Sinkevičius, Cao ủy EU về Môi trường, Đại dương và Nghề cá.

Những hạt nhân quan trọng góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, mỗi đại biểu là một tấm gương "người tốt, việc tốt", là một câu chuyện đầy cảm động về hình ảnh người cán bộ Mặt trận thầm lặng "ăn cơm nhà, thổi tù và hàng tổng".

Thủ tướng chỉ đạo đấu tranh, triệt phá các ổ nhóm, đường dây cá độ bóng đá

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành Công điện 1123/CĐ-TTg ngày 25/11/2022 về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Làm tốt truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn

Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, làm tốt công tác truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn, tạo nên sức mạnh lớn, hiệu quả cao trong xây dựng, thực hiện các chính sách. Truyền thông chính sách tốt là giải ...