Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Chủ tịch Quốc hội: Bảo đảm chất lượng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tốt nhất ngay từ lần trình đầu tiên

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sớm có sản phẩm đầu tiên cũng như tinh thần trách nhiệm của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo tại buổi làm việc (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Chiều ngày 08/08, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc của lãnh đạo Quốc hội với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai. Báo cáo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được xây dựng trên cơ sở bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW, các nghị quyết, kết luận khác để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các quan điểm, chủ trương của Đảng về quản lý và sử dụng đất đai; đảm bảo kế thừa, sự ổn định của hệ thống pháp luật; sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm phát huy nguồn lực đất đai và khắc phục những tồn tại, hạn chế trong chính sách, pháp luật đã được chỉ ra trong quá trình tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW và thi hành Luật Đất đai.  

Trong quá trình xây dựng dự án luật, Bộ cũng đã chủ động rà soát hơn 100 luật, bộ luật có liên quan đến lĩnh vực đất đai để đề xuất sửa đổi ngay trong Luật này hoặc đề xuất sửa đổi các luật có liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật theo đúng tinh thần của Nghị quyết số 18-NQ/TW. Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiếp thu ý kiến góp ý của 63 tỉnh, thành phố, các bộ ngành, làm việc với các Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông ngiệp và Phát triển Nông thôn, Giao thông vận tải, Nội vụ. Dự thảo luật vẫn đang trong quá trình xin ý kiến các cơ quan hữu quan để hoàn thiện.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, dự án Luật Đất đai (sửa đổi) là dự án luật rất lớn, hệ trọng, quy mô rộng, tác động sâu đến nhiều chủ thể, đối tượng, cơ quan, tổ chức. Với vị trí vai trò đó, thời gian qua, công tác chuẩn bị cho việc xem xét cho ý kiến đối với dự án Luật này đã được tiến hành khẩn trương, trách nhiệm.

Tại Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao” đề ra những giải pháp cụ thể trong các lĩnh vực trọng tâm. Trên cơ sở đó, Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết số 50/2022/QH15 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, theo đó dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và dự kiến xem xét thông qua theo quy trình 3 kỳ họp, phấn đấu trong 2023 hoàn tất sửa đổi Luật Đất đai.

Chủ tịch Quốc hội làm rõ, tiếp tục với tinh thần vào cuộc từ sớm, từ xa, thực hiện Kết luận 19 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 81 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về xây dựng pháp luật của Quốc hội khóa XV, tại buổi làm việc này, lãnh đạo Quốc hội cùng với Bộ Tài nguyên và Môi trường để trao đổi tổng thể cho việc triển khai công tác xây dựng dự án luật, tập trung vào phương pháp, cách làm, cách tiếp cận những vấn đề lớn để bảo đảm chuẩn bị tốt nhất, hiệu quả nhất.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Tài nguyên và Môi trường và sự vào cuộc của các cơ quan của Quốc hội. Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án Luật Đất đai (sửa đổi), để có cách làm hiệu quả, các đại biểu đề nghị các cơ quan cần xây dựng lộ trình thực hiện từ nay đến hết năm 2023 không chỉ đối với Luật Đất đai mà cả các luật liên quan để bảo đảm đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Nêu rõ dự án luật có tác động lớn, việc xây dựng luật phải bảo đảm đúng quy trình đồng thời quan tâm hơn đến công tác thông tin, truyền thông, lấy ý kiến Nhân dân…

Kết luận nội dung làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã sớm có sản phẩm đầu tiên cũng như tinh thần trách nhiệm của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan. Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đây là dự án Luật có quy mô phạm vi lớn, tác động mọi lĩnh vực người dân, doanh nghiệp, cần phải tập trung đầu tư công sức để có sản phẩm tốt nhất, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Chính phủ, cơ quan chủ trì soạn thảo và Quốc hội, cơ quan chủ trì thẩm tra trước Đảng và Nhân dân. Nhiệm vụ còn rất nặng nề và khó khăn, không thể chủ quan, cần huy động sức mạnh cả nước, trí tuệ toàn dân, thực hiện kỹ lường, bài bản, khoa học mới có thể bảo đảm xây dựng luật thiết thực, hiện quả, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, dự án Luật Đất đai rất hệ trọng nên phải xây dựng đúng yêu cầu của luật, tuân thủ tiến độ chuẩn bị dự án luật, Chính phủ trình hồ sơ dự án luật tới Ủy ban Kinh tế, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội trước ngày 01/9 để nghiên cứu, cho ý kiến tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Về hồ sơ dự án luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường dày công hơn nữa trong xây dựng báo cáo đánh giá tác động về kinh tế, xã hội, môi trường, an ninh, quốc phòng, môi trường kinh doanh,..., báo cáo rà soát hệ thống pháp luật liên quan và dự thảo các Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai.

Về tổ chức tọa đàm, hội thảo, lấy ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội lưu ý trong bối cảnh thời gian không có nhiều, đòi hỏi phải có kế hoạch hợp lý, tận dụng hiệu quả thời gian khi thảo luận cho ý kiến về các nội dung của dự án luật. Bên cạnh Ủy ban Kinh tế là cơ quan chủ trì thẩm tra, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban khác của Quốc hội hay Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng nhân các cấp, các Đoàn đại biểu Quốc hội,… phải nêu cao vai trò tham gia xây dựng luật. Chủ tịch Quốc hội cho rằng còn rất nhiều khó khăn, thách thức trong hoàn thiện dự án luật nên các cơ quan không được sớm chủ quan, phải nêu cao trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân trong hoàn hiện luật...

Về các nội dung lớn của dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các các cơ quan tiếp tục phối hợp rà soát, đánh giá kỹ lưỡng từ cơ sở pháp lý, thực tiễn tới thực trạng, xu hướng để xác định rõ các vấn đề này.

Khẳng định vai trò của thông tin, truyền thông trong xây dựng Luật Đất đai, Chủ tịch Quốc hội cũng giao Ủy ban Kinh tế phối hợp với Tổng Thư ký Quốc hội xây dựng Đề án truyền thông việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và quá trình xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm các yêu cầu: bài bản, khoa học, truyền tải thông tin chính xác, kịp thời về các nội dung chính sách lớn, khẳng định những vấn đề tiếp tục kế thừa, chỉ rõ các nội dung mới, nội dung cần sửa đổi, nội dung bổ sung, nội dung vừa sửa đổi vừa bổ sung. Đây cũng là vấn đề Chủ tịch Quốc hội lưu ý Bộ Tài nguyên và Môi trường cần quan tâm thêm để tạo được sự đồng thuận trong xã hội, đồng thời tăng cường tiếp nhận thông tin phản biện từ người dân và doanh nghiệp. Cần hết sức cầu thị và lắng nghe từ thực tiễn địa phương và doanh nghiệp để thực tiễn vào luật và ngược lại luật đi vào cuộc sống, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh. Dù dự án Luật Đất đai (sửa đổi) được xem xét theo quy trình 3 kỳ họp song Chủ tịch Quốc hội yêu cầu bảo đảm chất lượng dự án luật là tốt nhất ngay từ từ lần trình đầu tiên.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải triển khai tích cực, bài bản, khoa học. Do đó, việc trình dự thảo lần thứ nhất ra Quốc hội có ý nghĩa rất quan trọng nhắm hướng tới mục tiêu cuối cùng khi xây dựng, hoàn thiện dự án Luật là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao và để Nhà nước, tư nhân đều không thể làm sai và không còn sợ sai.

Tâm Phúc

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Ngày làm việc thứ tư của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Ngày 6/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ tư.

Hà Nội khởi công xây dựng hầm chui tại nút giao đường vành đai 2,5 với đường Giải Phóng

Sáng ngày 6/10, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng công trình hầm chui tại nút giao đường vành đai 2,5 với đường Giải Phóng (Quốc lộ 1A cũ), quận Hoàng Mai.

Miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1166/QĐ-TTg ngày 4/10/2022 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Văn Tuấn để ...

Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ngày 4/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bước vào ngày làm việc thứ hai.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Công lý & Xã hội trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cho 3 cá nhân thôi tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Ông Nguyễn Thành Phong, Huỳnh Tấn Việt và Bùi Nhật Quang được Trung ương đồng ý cho thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 6 (khóa XIII)

Sáng 3/10 tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII chính thức khai mạc.

Thúc đẩy hơn nữa thương mại, đầu tư và hợp tác giữa TPHCM và Cuba

Kim ngạch thương mại song phương TPHCM - Cuba từ đầu năm 2022 đến nay đạt 62 triệu USD, tăng 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2021. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho rằng, tiềm năng hợp tác giữa TPHCM và Cuba ...

Bình Phước: Phải tạo môi trường làm ăn, kinh doanh thuận lợi

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bình Phước rà soát các chương trình hành động để kịp thời cập nhật, bổ sung cho phù hợp.

Xây dựng Chơn Thành trở thành đô thị có kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, văn minh, hiện đại

Chủ tịch Quốc hội mong muốn tỉnh Bình Phước và thị xã Chơn Thành tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng, ...