Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn TANDTC làm việc với TAND cấp cao tại Đà Nẵng

Từ ngày 5/11 đến ngày 10/11, Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn TANDTC do đồng chí Nguyễn Văn Du – Phó Chánh án TANDTC làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra công tác chuyên môn năm 2022 tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Đoàn kiểm tra còn có các đồng chí Nguyễn Như Thắng, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra 1; đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra 2; đồng chí Nguyễn Văn Vụ, Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra 3; đồng chí Đào Quang Trung, Phó Ban Thanh tra cùng các thành viên Đoàn kiểm tra trực thuộc TANDTC.

Sau 5 ngày kiểm tra, sáng 10/11, Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn TANDTC đã có buổi làm việc với TANDCC tại Đà Nẵng.

Đồng chí Nguyễn Văn Du – Phó Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo.
Đồng chí Nguyễn Văn Du – Phó Chánh án TANDTC phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Như Thắng – Phó Vụ trưởng Vụ Giám đốc kiểm tra 1 đã Công bố Dự thảo Kết luận kiểm tra công tác chuyên môn của TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Theo đó, về công tác xét xử phúc thẩm, từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/9/2022, TANDCC tại Đà Nẵng đã thụ lý 1.391 vụ án các loại, giải quyết 1.313 vụ đạt tỷ lệ 94%. So với năm 2021, số lượng án thụ lý tăng 210 vụ, đạt tỷ lệ 15%, xét xử tăng 504 vụ, đạt tỷ lệ tăng 38%.

Trong công tác giải quyết đơn, xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm, tổng số đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm thụ lý đối với các loại vụ án là 1.138 đơn, đã giải quyết 925 đơn, tỷ lệ giải quyết đạt 81%. Đã thụ lý xét xử giám đốc thẩm, tái thấm các loại án là 138 vụ, giải quyết 136 vụ đạt tỷ lệ 98,5%.

Thi hành Nghị quyết số 33 ngày 12/11/2021 của Quốc hội, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã tổ chức được 150 phiên tòa trực tuyến các loại vụ án, vượt 51,66 lần so với chỉ tiêu do TAND tối cao đề ra.

Đã chuyển tổng số 437 hồ sơ vụ án các loại cho TANDTC và VKSNDTC theo yêu cầu rút hồ sơ. Tổ chức được 27 phiên tòa rút kinh nghiệm; công bố 1.183 bản án, quyết định trên cổng thông tin điện tử, có 43 bản án, quyết định thuộc trường hợp không được công bố.

Theo Đoàn kiểm tra, chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ án của TAND cấp cao tại Đà Nẵng về cơ bản đã được nâng lên, đúng quy định của pháp luật. Số vụ án bị kháng nghị và bị hủy, sửa theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm chiếm tỷ lệ thấp trong tổng số các vụ án mà đơn vị đã giải quyết.

Một số tổn tại, hạn chế đã được tập trung khắc phục hiệu quả không có trường hợp oan, sai, hạn chế việc xử bị cáo cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ, phạt tiền, xử dưới khung không đúng quy định pháp luật.

Chất lượng kháng nghị, quyết định giám đốc thẩm đa phần đảm bảo đúng quy định, đúng hình thức, nội dung chặt chẽ rõ ràng có căn cứ pháp luật.

​   Đồng chí Nguyễn Văn Du - Phó Chánh án TANDTC chủ trì buổi làm việc
​   Đồng chí Nguyễn Văn Du - Phó Chánh án TANDTC chủ trì buổi làm việc 

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra công tác chuyên môn đã đưa ra 5 kiến nghị đối với TAND cấp cao tại Đà Nẵng, cụ thể:

Một là, Đối với một số tồn tại hạn chế trong công tác giải quyết các loại vụ án đã được nhận xét đánh giá, Đoàn kiểm tra yêu cầu đồng chí Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng chỉ đạo và khắc phục, tổ chức rút kinh nghiệm cho toàn thể đơn vị mình.

Hai là, Lãnh đạo TAND cấp cao tại Đà Nẵng, hằng tháng, quý tăng cường công tác kiểm tra, rà soát án tồn, án quá hạn, án tạm đình chỉ để lên kế hoạch giải quyết dứt điểm. Thẩm phán có án quá hạn cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết và sớm đưa vụ án ra xét xử. Cần rút kinh nghiệm, đánh giá về công tác thi đua đối với những Thẩm phán để án tồn nhiều, án quá thời hạn xét xử do nguyên nhân chủ quan, Thẩm phán không thực hiện nghiêm túc các chủ trương lớn của TANDTC như công khai bản án, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến.

Ba là, Đối với các vụ án có quyết định tạm đình chỉ, đặc biệt là các vụ tạm đình chỉ quá lâu cần khắc phục ngay lý do tạm đình chỉ để giải quyết dứt điểm vụ án, cần kiểm tra, rà soát những vụ án đã hết lý do tạm đình chỉ hoặc căn cứ tạm đình chỉ không đúng để tiếp tục đưa ra giải quyết, đặc biệt là những vụ án tạm đình chỉ từ 6 tháng trở lên phải có kế hoạch khắc phục căn cứ tạm đình chỉ để sớm đưa vụ án ra giải quyết dứt điểm.

Bốn là, Đồng chí Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng cần chỉ đạo đơn vị thực hiện việc cập nhật, theo dõi kết quả các vụ án cần đảm bảo chính xác, kịp thời; sổ thụ lý và kết quả giải quyết vụ án cần ghi đầy đủ các cột, mục, thông tin theo quy định để thuận tiện trong quản lý, theo dõi và kiểm tra theo hướng dẫn của TANDTC.

Năm là, yêu cầu thực hiện nghiêm túc chủ trương lớn của TANDTC như công khai bản án, tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm; xem xét trách nhiệm của Thẩm phán chưa công khai đầy đủ bản án quyết định theo quy định, chưa tổ chức được phiên tòa rút kinh nghiệm nào theo quy định của TANDTC, thực hiện việc phân công án ngẫu nhiên và chế độ báo cáo án đảm bảo nguyên tắc độc lập xét xử của Thẩm phán và đúng Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 09/11/2013 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Du – Phó Chánh án TANDTC ghi nhận những cố gắng, nỗ lực trong công tác nghiệp vụ của lãnh đạo, cán bộ công chức TAND Cấp cao tại Đà Nẵng. Đồng chí Phó Chánh án biểu dương lãnh đạo TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các chủ trương lớn của TANDTC. Đặc biệt, đánh giá cao công tác tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Phó Chánh án Nguyễn Văn Du cũng chỉ ra những hạn chế cần khắc phục trong công tác chuyên môn của lãnh đạo, cán bộ công chức tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Đồng thời yêu cầu TAND cấp cao tại Đà Nẵng tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương lớn của TANDTC; Kịp thời công bố các bản án đã có hiệu lực pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của TANDTC; Đẩy mạnh công tác xét xử trực tuyến; Phối hợp với TAND cấp tỉnh, UBND cấp tỉnh để xét xử trực tuyến và triển khai phiên tòa rút kinh nghiệm; Tăng cường sử dụng phần mềm trợ lý ảo…

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Thay mặt lãnh đạo và cán bộ, công nhân, viên chức của đơn vị, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng Nguyễn Văn Bường tiếp thu những tồn tại và hạn chế mà đoàn công tác TANDTC đã chỉ ra.

Với cương vị là người đứng đầu đơn vị, Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng hứa sẽ triển khai ngay việc rút kinh nghiệm để năm sau hạn chế thấp nhất những thiếu sót. Tiếp tục cùng đơn vị phấn đấu để ngày càng nâng cao hơn nữa chất lượng xét xử các loại án, đảm bảo bản án tuyên đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Anh Vũ - Q.Bình

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

TPHCM: Bổ nhiệm Phó Chánh án TAND quận Phú Nhuận

Sáng 2/12, TAND TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND quận Phú Nhuận.

Bổ nhiệm Tổng biên tập Báo Công lý và hai lãnh đạo cấp Vụ TANDTC

Chiều 01/12, TANDTC tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm lãnh đạo cấp vụ. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Chánh án TANDTC chủ trì buổi ...

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế ký kết Kế hoạch phối hợp về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại Tòa án

Ngày 25/11, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế và Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế đã ký kết Kế hoạch phối hợp giữa hai cơ quan về người thực hiện trợ giúp pháp lý trực tại TAND trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng tham dự Hội nghị Chánh án các nước Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 18

Trong các ngày 16, 17/11, đồng chí Phạm Quốc Hưng, Phó Chánh án TANDTC cùng lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, Vụ Tổng hợp, Học viện Tòa án đã tham dự Hội nghị Chánh án các ...

Một số vấn đề về thẩm quyền và thời hạn tố tụng trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Pháp luật quy định về thẩm quyền điều tra của các Cơ quan điều tra khác nhau và phân định cụ thể. Tuy nhiên, nhiều trường hợp vụ việc cùng tính chất nhưng hướng xử lý khác nhau về thẩm quyền, cách tính thời hạn ...

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức thành công Ngày Pháp luật với chủ đề “Tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người ...

TANDTC trao quyết định điều động chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM và bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp

Sáng 31/10, tại trụ sở TAND cấp cao tại TPHCM, TANDTC tổ chức Lễ công bố quyết định điều động chức vụ Phó Chánh án TAND cấp cao tại TPHCM và bổ nhiệm Thẩm phán cao cấp.

Chi đoàn TAND TP Thủ Đức tổ chức phiên toà giả định tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 500 sinh viên

Sáng 27/10, Chi đoàn TAND TP Thủ Đức phối hợp với Chi đoàn VKSND TP Thủ Đức, Đoàn trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thủ Đức tổ chức phiên toà giả định về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm ...

Cụm thi đua số V – TAND tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022

Ngày 20/10, tại Tiền Giang, cụm thi đua số V – TAND tổ chức hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022. Đồng chí Nguyễn Trí Tuệ, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Thường trực TANDTC dự và ...

TAND tỉnh Trà Vinh: Áp dụng nhiều giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc

Trong bối cảnh bình thường mới, vừa đẩy mạnh giải quyết các loại án vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, biên chế thiếu, Ban cán sự đảng, lãnh đạo TAND tỉnh Trà Vinh đã đề ra nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ và ...