Thứ Tư, 27/01/2021

Vĩnh Phúc phát huy hiệu quả thiết chế văn hóa thể thao cơ sở

29/11/2020 16:18

Những năm qua, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, qua đó xây dựng, hoàn thiện, sử dụng hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa (TCVH) thể thao cơ sở.

Trên cơ sở NQ của HĐND tỉnh, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 4141 về việc phát triển thể dục-thể thao (TDTT) quần chúng giai đoạn 2013-2020 với những định hướng và giải pháp cụ thể, triển khai tới các sở, ban, ngành, đoàn thể; các tổ chức xã hội; các huyện, thành phố; xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Với mục tiêu xây dựng và ngày càng hoàn thiện đồng bộ hệ thống TCVH thể thao xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố (TDP), đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện TDTT, vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân, tạo nền tảng vững chắc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn hóa, con người... tỉnh đã có nghị quyết hỗ trợ xây dựng các công trình văn hóa trên địa bàn.

Trong đó, quy định hỗ trợ bồi thường GPMB để xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí với mức 1 tỷ đồng/xã, phường, thị trấn; 100 triệu đồng/thôn, tổ dân phố; 800 triệu đồng xây dựng trung tâm văn hóa xã miền núi.

vp10-w768-h576.jpg

Người dân Vĩnh Phúc hài lòng với hệ thống TCVH ở cơ sở.

Tỉnh cũng đổi mới, tạo cơ chế quản lý, khuyến khích và cho phép cá nhân, tổ chức ngoài công lập được liên doanh, liên kết đầu tư xây dựng, xã hội hóa đối với các hoạt động của TCVH, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên đến sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, luyện tập TDTT, vui chơi giải trí.

Để “nuôi dưỡng” các phong trào văn hóa, TDTT ở cơ sở, HĐND tỉnh còn có nghị quyết hỗ trợ tổ chức các hoạt động thể thao quần chúng (TTQC), quy định hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng nhà luyện tập TDTT xã; hỗ trợ hoạt động TDTT hằng năm với mức 10 triệu đồng/xã, 8 triệu đồng/phường, thị trấn, 5 triệu đồng/thôn, 4 triệu đồng/TDP.

Từ sự quan tâm, chỉ đạo, đến nay, 100% huyện, thành phố đã quy hoạch hoàn chỉnh quỹ đất xây dựng trung tâm văn hóa, thể thao xã, phường, thị trấn (Trung tâm văn hóa xã), nhà văn hóa - khu thể thao thôn, TDP với diện tích cấp xã, phường từ 10.000 m2 - 15.000 m2; cấp thôn 500 m2 - 800 m2 trở lên, đảm bảo tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, toàn tỉnh có 136/136 xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa (NVH), trong đó 109 xã đã xây dựng được các hạng mục của trung tâm văn hóa, thể thao xã, có trang thiết bị đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu hội họp, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; 1.358/1.384 thôn, TDP có NVH, đạt tỷ lệ 98%. Nhiều thôn, TDP làm tốt việc xã hội hóa, tạo được nguồn kinh phí tu sửa, mua sắm trang thiết bị đầy đủ, khuôn viên NVH khang trang, sạch đẹp.

Tuy nhiên, ở một số địa phương, nhiều NVH thôn còn nhỏ hẹp, trang thiết bị xuống cấp, khuôn viên chưa được xây dựng hoàn chỉnh, đồng bộ, hiệu quả hoạt động thấp. Nhiều địa phương quy hoạch quỹ đất xây dựng TCVH, thể thao chưa phù hợp, xa khu dân cư; nhiều NVH, khu thể thao thôn phân tán, thiếu dụng cụ, tần suất hoạt động ít, chưa phát huy công năng sử dụng. Ngoài ra, kinh phí đầu tư cho việc xây dựng, nâng cấp, mua sắm trang thiết bị còn gặp nhiều khó khăn, việc huy động nguồn lực từ các nguồn ngoài ngân sách còn hạn chế...

Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình, Sở VH-TT&DL Quảng Đức Hạnh cho biết, thời gian tới, để phát triển, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa cần tăng cường vai trò Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong tổ chức, thực hiện chính sách phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Tiếp tục huy động, vận động các tầng lớp nhân dân hưởng ứng, tham gia tích cực xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Tỉnh chủ trương gắn việc này với chương trình xây dựng nông thôn mới, huy động các nguồn lực để đầu tư hoàn thiện các hạng mục xây dựng còn dang dở, duy tu bảo dưỡng, mua sắm đầy đủ các trang thiết bị ở trung tâm văn hóa thể thao cấp xã, NVH, khu thể thao thôn.

Chị Bùi Thị Hạnh, TDP Đông Hưng, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên chia sẻ, nhân dân rất phấn khởi vì nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo đã đầu tư, xây dựng, nâng cấp NVH mới cho TDP. Tới đây, người dân ở đây có NVH khang trang hơn để tổ chức các hoạt động tập thể, văn hóa, văn nghệ, TDTT, giúp người dân cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, đoàn kết, gắn bó với nhau hơn.

Từng bước hoàn thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả các TCVH cơ sở, ngày 17/6/2020, UBND tỉnh ban hành quyết định thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ kinh phí mua sắm, lắp đặt trang thiết bị thể thao ngoài trời cho khu thể thao các thôn, TDP và trung tâm văn hóa, thể thao các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; xác định mục tiêu cụ thể, mức hỗ trợ từ ngân sách và các nguồn khác cho các TCVH cơ sở.

Điều đó cho thấy sự quan tâm đầu tư của tỉnh, nhằm từng bước nâng cao chất lượng TCVH cơ sở, tạo nền tảng phát triển phong trào TDTT quần chúng, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân thường xuyên đến sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa, luyện tập TDTT, vui chơi giải trí, thiết thực nâng cao đời sống tinh thần cho các tầng lớp nhân dân.

Văn Đức