Thứ Bảy, 11/07/2020

Phú Thọ: 6 di sản văn hóa phi vật thể đang bị mai một

20/03/2017 19:05

Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ cho biết, hiện có tới 6 di sản sản phi vật thể của tỉnh nhà đang có nguy cơ bị mai một.

Đó là các di sản: Lễ hội cướp kén Dị Nậu (xã Dị Nậu), Truyện cười Văn Lang (xã Văn Lang), Hát Ghẹo (xã Thanh Uyên, huyện Tam Nông), hát ví đồi chè (xã Chương Xá, huyện Cẩm Khê), trang phục dân tộc Dao, nghệ thuật đánh trống đất ở Yên Lập, y dược cổ truyền ở Yên Lập, Thanh Sơn, Tân Sơn, Thanh Thủy.

Hát ghẹo ở Tam Nông, Phú Thọ

Theo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, hiện tỉnh Phú Thọ hiện có 874 di sản văn hóa phi vật thể đang tồn tại và được thực hành trong cộng đồng thuộc 7 loại hình gồm: Tiếng nói, chữ viết (6 di sản), Ngữ văn dân gian (103 di sản), Nghệ thuật trình diễn dân gian (48 di sản), Tập quán xã hội (59 di sản), Lễ hội (369 lễ hội), nghề thủ công truyền thống (24 di sản), Tri thức dân gian (77 di sản).

Cũng theo kiểm kê, tỉnh Phú Thọ có  tổng số có 967 di tích, phế tích; trong đó có 308 di tích được xếp hạng (1 di tích Quốc gia đặc biệt, 73 di tích Quốc gia, 234 di tích cấp tỉnh).

Mới đây, tỉnh Phú Thọ đã vinh dự có 02 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2016 gồm: Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội Trò Trám, xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao và Lễ hội đình Đào Xá, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy (theo Quyết định số 4036/QĐ-BVHTTDL ngày 21/11/2016 của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch).

Hiện tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục triển khai lập hồ sơ khoa học đề nghị Bộ VHTTDL đưa Tín ngưỡng thờ Mẫu Âu Cơ ở đền Mẫu Âu Cơ, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa và Lễ hội Phết xã Hiền Quan, huyện Tam Nông vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia năm 2017.

Hà Thu