Thứ Bảy, 06/06/2020

Phiên tòa mở trước phiên tòa

24/01/2020 16:30

Có một phiên tòa mở trước phiên tòa Phiên tòa lương tâm của người giữ cán cân công lý Ở đây thẩm phán là Luật Sư Là bị cáo, bị can

Có một phiên tòa mở trước phiên tòa

Phiên tòa lương tâm của người giữ cán cân công lý

Ở đây thẩm phán là Luật Sư

Là bị cáo, bị can

 

Là hóa thân vào nỗi đau

Hóa thân vào oan trái

Vào góc khuất tội đồ man dại

Những phận người

 

Sinh ra từ cuộc đời

Pháp luật thẳng băng đường vào cõi thiện

Cõi thiện và chân lý

Một cặp song sinh

Khuya khoắt đêm đêm

Trăn trở mở phiên tòa

Đối mặt với bất ngờ

Một cuộc gọi “ nhẹ nhàng” từ trên dội xuống

Một món quà vụt đến

Một tin nhắn lấp loáng lưỡi dao

 

Sau tòa án lương tâm là tòa án nhân dân

Thẩm quyền thuộc về nhân dân

Phán xét thuộc về nhân dân

Không thể nào khác được

 

Giữa thanh thiên bạch nhật

Luôn có một phiên tòa mở trước phiên tòa./.

 

Phan Thế Phiệt