Thứ Hai, 06/07/2020

Mẹ Mâu Thuỷ kể lại chuyện con gái bị cướp ngã chấn thương sọ não, nát hết một bên mặt và bất tỉnh suốt 1 tuần

25/03/2020 11:40

'Lúc vào viện, máu chảy khắp tai, mặt, đầu nó, lênh láng suốt đêm. Nó bất tỉnh không biết gì hết. May mà sau đấy nó được điều trị và máu không tụ lại. Nó bị nát hết một bên mặt lên trán và bất tỉnh suốt 1 tuần liền', mẹ Mâu Thủy chia sẻ.

MrBO