Thứ Ba, 25/02/2020

Bảo tồn, phát huy giá trị di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám

24/03/2017 19:30

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý chủ trương giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cổng vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa có ý kiến về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương giao UBND thành phố Hà Nội chủ trì lập Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trước đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã có Văn bản số 3825 /SVHTT-VMQTG đề nghị UBND TP Hà Nội cho phép lập quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu-Quốc Tử Giám.

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đề nghị lập quy hoạch với các nội dung chính như: Nghiên cứu và đề xuất các giải pháp mới cho việc phát triển các sản phẩm văn hóa, du lịch; quy hoạch lộ trình, tuyến tham quan; đánh giá ảnh hưởng từ hoạt động tham quan của khách du lịch đối với di tích, tác động môi trường, giải pháp kiểm soát ô nhiễm; nghiên cứu, đánh giá và đề ra các phương án bảo tồn, tu bổ các công trình cổ, các giá trị cảnh quan của di tích...

Di tích lịch sử và kiến trúc Văn Miếu - Quốc Tử Giám, một biểu tượng của sự trường tồn tinh hoa văn hóa, giáo dục, truyền thống tôn sư trọng đạo, khuyến đức, khuyến tài của dân tộc Việt, đã được xếp hạng là Di tích quốc gia đặc biệt theo Quyết định số 548/QĐ-TTg ban hành ngày 10/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

Bạch Dương