Thứ Hai, 09/12/2019

Thẩm quyền ra quyết định thi hành hình phạt tiền là ai?

24/03/2017 14:29

Thẩm quyền ra quyết định thi hành hình phạt tiền là của Chánh án Tòa án xét xử sơ thẩm hay của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự?

Một phiên tòa xét xử dân sự

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 257 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; Điều 1 và khoản 3 Điều 181 Luật thi hành án hình sự năm 2010; Điều 1 và Điều 36 Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014); hướng dẫn tại Công văn số 28/TANDTC-KHXX ngày 05-3-2012 của Toà án nhân dân tối cao về thi hành án hình sự, thì Cơ quan thi hành án dân sự có trách nhiệm tổ chức thi hành các nội dung của bản án, quyết định dân sự, hình sự, hành chính... có hiệu lực pháp luật liên quan đến tiền, tài sản và xử lý vật chứng theo Luật thi hành án dân sự.

Theo Điều 36 Luật thi hành án dân sự thì Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự chủ động ra quyết định thi hành đối với phần bản án, quyết định về hình phạt tiền (không phân biệt là hình phạt chính hay hình phạt bổ sung) và phân công chấp hành viên tổ chức thi hành Quyết định thi hành án đó. Do vậy, thẩm quyền ra quyết định thi hành hình phạt tiền là của Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự.

Ngoài ra, Bộ luật hình sự năm 2015 có quy định mới về trách nhiệm hình sự của pháp nhân, trong đó tại Điều 445 của Bộ luật tố tụng hính sự năm 2015 cũng quy định thẩm quyền ra quyết định thi hành hình phạt tiền đối với pháp nhân là Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sựvà thủ tục thi hành án được thực hiện theo quy định của Luật thi hành án dân sự.

BBT