Thứ Năm, 13/08/2020

Sau 3 tháng người dân có thể thay đổi nơi đăng ký thẻ BHYT

10/03/2018 19:00

Có một thực tế hiện nay là người dân muốn đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu theo BHYT ở BV này nhưng lại được giới thiệu đến BV khác với lý do “quá tải”. Điều này tạo cho người tham gia suy nghĩ về quyền của mình bị hạn chế

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Phúc, Phó trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT, Cơ quan BHXH Việt Nam để làm rõ vấn đề này.
 
Xin ông cho biết người bệnh muốn đăng ký tham gia KCB ban đầu thì dựa vào quy định nào để vừa đúng quy định lại vừa thuận tiện cho việc KCB?
 
Việc quy định KCB ban đầu và chuyển tuyến thực hiện theo Thông tư 40 ngày 16-11-2015 của Bộ Y tế. Theo đó Thông tư quy định những nguyên tắc để người bệnh được lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu phù hợp với điều kiện sống, làm việc nói chung để thuận tiện cho chăm sóc sức khoẻ của mình. Bộ Y tế quy định rất rõ các điều kiện, tiêu chuẩn đi kèm đối với cơ sở KCB ban đầu từ tuyến xã đến huyện, tỉnh, Trung ương.
 
Người tham gia BHYT được quyền đăng ký tham gia BHYT ban đầu ở tuyến xã, huyện tương đương phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
 
Đồng thời, người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, TP thuộc tỉnh được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến Trung ương và tuyến tương đương. Điều kiện là khi trên địa bàn không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, huyện và tương đương; hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia BHYT. Phải được quy định bởi GĐ Sở Y tế sau khi có thống nhất bằng văn bản với BHXH tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.
 
Ngoài ra có một số nhóm đối tượng đặc biệt khác thì có quy định cụ thể như các BV Hữu Nghị, 108… Trẻ em được đăng ký tại các BV kể cả tuyến tỉnh có khoa nhi; người về hưu trong quân đội.
 
Dù đăng ký như thế nào đều trên cơ sở thuận lợi nhất cho người dân, tránh tình trạng làm một chỗ đăng ký một chỗ. Theo quy định, người dân được quyền lựa chọn nơi đăng ký KCB BHYT theo chỗ làm hoặc chỗ ở. Sau 3 tháng vào thời điểm giáp ranh giữa các quý người dân có thể thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu.
Ông Lê Văn Phúc, Phó trưởng Ban thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam: Chúng tôi không thấy BV nào phản ánh không có bệnh nhân đăng ký KCB theo BHYT. Ảnh: T.A
 
Việc người bệnh đăng ký KCB ban đầu theo nơi làm việc, công tác sẽ có thể xảy ra tình trạng đổ dồn về những BV lớn, gây nên quá tải. Cơ quan BHXH có sự điều tiết ra sao để tránh “nơi quá tải, chốn đìu hiu”?
 
Trước đây khi chưa có quy định về thông tuyến BHYT giữa các BV cùng tuyến thì các BV muốn nhận đăng ký BHYT ban đầu. Để đảm bảo công bằng trong phân bổ số lượng thẻ BHYT ban đầu giữa các cơ sở y tế, năm 2015 BHXH Việt Nam ban hành công văn số 4239 về tổ chức thực hiện đăng ký KCB ban đầu cho người tham gia BHYT tại các cơ sở KCB, Tổng GĐ BHXH Việt Nam yêu cầu tổ chức khảo sát khả năng cung cấp dịch vụ của cơ sở KCB đó; sau đó tính toán hàng năm có bao nhiêu bệnh nhân đến khám và đưa ra công thức tính số thẻ tối đa mà BV, phòng khám đó nhận để tránh tình trạng quá tải. Nếu khám nhiều chất lượng sẽ không đảm bảo, người bệnh phải chờ đợi, không được hưởng dịch vụ tốt. Tuy nhiên từ năm 2016 thực hiện thông tuyến BHYT giữa các cơ sở KCB cùng tuyến, vấn đề phân bổ BHYT cơ bản được giải quyết.
 
Cho đến nay chúng tôi không thấy BV nào phản ánh không có bệnh nhân đăng ký KCB theo BHYT. Về cơ bản, nguyên tắc phân bổ đảm bảo công bằng giữa các cơ sở y tế, tránh tình trạng có nơi nhận rất nhiều thẻ BHYT nhưng đối tượng nhiều là học sinh, sinh viên tần suất khám ít; có nơi thẻ ít hơn nhưng lại chỉ có người cao tuổi, tần suất khám cao…
 
Thực tế trong thời gian vừa qua xảy ra tình trạng có những BV-đặc biệt tuyến huyện hoặc phòng khám đa khoa tư nhân không thích có thẻ đăng ký KCB theo BHYT vì áp dụng quy định thông tuyến, không cần nhận thẻ mà làm tốt thì bệnh nhân từ nơi khác đến, các BV khác bệnh nhân có thể đến mà không cần chuyển tuyến.
 
Vậy ông giải thích ra sao về việc người bệnh muốn đăng ký KCB ở một BV nhưng nơi tiếp nhận nói rằng quá tải, trong khi đó phía BV trả lời vẫn còn khả năng tiếp nhận?
 
Theo cơ chế giám sát hàng năm, BHXH tỉnh phải báo cáo với BHXH Việt Nam về số lượng để tính toán cụ thể, đủ hay chưa là vấn đề phải phụ thuộc báo cáo của cơ sở. Có thể thời điểm ký hợp đồng BV đó có 10 bàn sau đó bổ sung thêm bàn khám, mở rộng cơ sở vật chất thì năng lực tiếp nhận tăng.
 
Phía cơ quan BHXH căn cứ theo số liệu tại thời điểm BV đăng ký nên báo đã hết, còn tại thời điểm đó BV lại tăng năng lực tiếp nhận. Số lượng thẻ BHYT tùy theo từng thời điểm có sự dao động tăng hoặc giảm. Vì vậy, cập nhật giữa 2 cơ quan phải thường xuyên liên tục.
 
Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!
Thịnh An