Thứ Bảy, 21/09/2019

Người tâm thần đánh chết người có bị bồi thường và đi tù không?

16/08/2019 08:48

Bên cạnh nhà tôi có một chú tâm thần, hôm qua, chú cầm gậy đánh một em nhỏ 8 tuổi, khiến em tử vong tại chỗ. Vậy theo luật thì gia đình nhà chú ấy có phải bồi thường không? Và chú ấy bị đi tù không? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Luật sư Trương Quốc Hòe, Văn phòng Luật Interla xin trả lời bạn như sau:

Tại khoản 2, Điều 49 của Bộ Luật Hình sự (BLHS) 2015 đã quy định người phạm tội trong khi có năng lực trách nhiệm hình sự nhưng đã lâm vào tình trạng quy định tại khoản 1 thì trước khi bị kết án cũng được áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh và sau khi khỏi bệnh, người đó phải chịu trách nhiệm hình sự.

Trong trường hợp này cần phải tiến hành trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với người chú hàng xóm của bạn thì mới có thể xác định được người đó có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không.

Trường hợp tại thời điểm thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội, người thực hiện hành vi không có năng lực trách nhiệm hình sự thì không phải chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 21 BLHS 2015: “Người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội trong khi đang mắc bệnh tâm thần, một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình, thì không phải chịu trách nhiệm hình sự”.

Mặt khác, theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với những người tâm thần phạm tội họ có khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp có kết luận của hội đồng giám định y khoa kết luận chỉ bị hạn chế năng lực hành vi thì vẫn có thể bị truy cứu.

Trong trường hợp Hội đồng y khoa cấp có thẩm quyền kết luận giám định họ bị mất năng lực hành vi thì họ sẽ được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với trách nhiệm dân sự, người tâm thần vẫn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại về dân sự cho gia đình các nạn nhân theo quy định của Khoản 3 Điều 586 Bộ luật Dân sự 2015 về Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân: “Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường”.

Như vậy, theo các quy định trên, khi người mất năng lực hành vi dân sự gây thiệt hại thì người giám hộ của người mất năng lực hành vi dân sự có trách nhiệm khắc phục, bồi thường thiệt hại.

Đ. Việt