Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
bệnh đậu mùa
Tìm kiếm

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp: Đáp ứng yêu cầu của công tác phòng chống tham nhũng

Tại các Phiên họp thứ 13, 14 và của BCĐ TƯ về Phòng chống tham nhũng đã đặt ra yêu cầu phải sửa đổi Luật Giám định tư pháp nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập hiện nay trong hoạt động giám định tư pháp.

Dự thảo luật sửa đổi, bổ sung Luật Giám định tư pháp đang được Bộ Tư pháp lấy ý kiến các bộ ngành. Để khắc phục tình trạng lạm dụng giám định tư pháp gây khó khăn cho công tác điều tra, truy tố và xét xử, dự án Luật bổ sung một số quy định sau:

Ngoài những trường hợp bắt buộc trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự, chỉ khi cần có đánh giá, kết luận của tổ chức, người giám định tư pháp về chuyên môn về nội dung, vấn đề có liên quan trong vụ án, vụ việc để chứng minh hành vi phạm tội, thiệt hại, hậu quả của hành vi phạm tội thì cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng có thẩm quyền ra quyết định trưng cầu giám định; trong trường hợp đã có chứng cứ, tài liệu xác định được nội dung, vấn đề cần chứng minh theo quy định của pháp luật tố tụng thì không tiến hành trưng cầu giám định tư pháp (sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 25).

Trường hợp nội dung trưng cầu giám định liên quan đến nhiều lĩnh vực, thuộc trách nhiệm của nhiều cơ quan, tổ chức thì người tiến hành tố tụng phải xác định nội dung, lĩnh vực chính cần giám định và cơ quan, tổ chức chủ trì, cơ quan, tổ chức phối hợp tiếp nhận trưng cầu, thực hiện giám định. Quy định này nhằm khắc phục việc các cơ quan tiến hành tố tụng khó khăn khi cần trưng cầu giám định đối với các vụ án tham nhũng có quy mô lớn liên quan đến chuyên môn của nhiều Bộ, ngành khác nhau như thời gian qua (sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 25).

Sửa đổi, bổ sung quy định chặt chẽ việc đánh giá, sử dụng kết luận giám định tư pháp (khoản 3 Điều 33a được bổ sung).

Dự thảo bổ sung quy định về thời hạn giám định, tương thích với quy định của pháp luật tố tụng về thời hạn điều tra, truy tố, xét xử. Điều 26a được bổ sung quy định: Thời hạn giám định đối với các trường hợp bắt buộc phải trưng cầu giám định được thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự. Thời hạn giám định đối với các trường hợp khác tối đa là 03 tháng và có thể được gia hạn nhưng phải bảo đảm thời gian giám định phù hợp với thời hạn điều tra, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật về tố tụng (pháp luật tố tụng hình sự thì thời hạn điều tra tối đa là 4 tháng và có thể gia hạn).

Quá trình soạn thảo, có ý kiến cho rằng, vấn đề căn cứ trưng cầu giám định; đánh giá, sử dụng kết luận giám định và thời hạn giám định thuộc phạm vi điều chỉnh của pháp luật về tố tụng nên cần cân nhắc khi quy định trong Luật này. Tuy nhiên, pháp luật tố tụng hiện hành chỉ quy định một số nội dung cơ bản về giám định tư pháp, nhiều nội dung khác do Luật giám định tư pháp quy định. Các vấn đề nêu trên đều là những khó khăn, vướng mắc nhất trong thời gian qua khi giải quyết các vụ án tham nhũng nhưng chưa được quy định trong Luật về tố tụng, do đó, trong bối cảnh các bộ luật về tố tụng mới được ban hành năm 2015, chưa có điều kiện để sửa đổi, bổ sung thì có thể quy định các nội dung này ngay trong Luật giám định tư pháp mà vẫn không mâu thuẫn, xung đột với pháp luật tố tụng để đáp ứng nhu cầu thực tiễn.

Để khắc phục tình trạng cơ quan tố tụng các cấp hiện nay chỉ tập trung trưng cầu một số bộ, cơ quan ngang bộ, gây quá tải cho các cơ quan này, thời gian thực hiện bị kéo dài v.v..., dự án Luật quy định theo hướng: Đối với giám định lần đầu, người trưng cầu giám định ở cấp huyện, cấp tỉnh trưng cầu cá nhân, tổ chức giám định trên địa bàn cấp tỉnh thực hiện giám định. Trường hợp nội dung cần giám định lần đầu vượt quá năng lực, điều kiện giám định của cá nhân, tổ chức giám định ở địa phương thì người trưng cầu giám định trưng cầu cá nhân, tổ chức giám định ở địa phương khác có đủ điều kiện hoặc trưng cầu cá nhân, tổ chức giám định ở cấp Trung ương thực hiện. Người trưng cầu giám định ở cấp Trung ương trưng cầu cá nhân, tổ chức giám định tư pháp ở cấp Trung ương thực hiện(sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 25).

Hoạt động giám định tư pháp phục vụ điều tra, truy tố, xét xử

Dự án Luật bổ sung quy định liên quan đến quyền và trách nhiệm của bên trưng cầu và bên được trưng cầu. Người trưng cầu giám định có nghĩa vụ xác định rõ nội dung, lĩnh vực hoặc chuyên ngành cần giám định trong vụ án, vụ việc đang giải quyết; cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, mẫu vật có liên quan đến đối tượng, nội dung cần giám định. Tổ chức được trưng cầu có trách nhiệm phân công, bảo đảm thời gian thực hiện giám định cho người đã được phân công (Điều 24 được sửa đổi, bổ sung). Người giám định có trách nhiệm kết luận rõ ràng, nhận xét, đánh giá cụ thể về chuyên môn những nội dung được trưng cầu (điểm g, khoản 1 Điều 32 được sửa đổi, bổ sung)

Theo quy định hiện hành thì kinh phí giám định được cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng để thanh toán cho cá nhân, cơ quan, tổ chứcthực hiện giám định. Vướng mắc lớn nhất hiện nay liên quan đến vấn đề kinh phí giám định không phải là nguồn kinh phí mà là quy trình, thủ tục thanh toán rất phức tạp, chậm trễ, gây ách tắc cho hoạt động giám định.

Để khắc phục tình trạng này, Điều 36 được sửa đổi, bổ sung quy định theo hướng: Trường hợp việc giám định được thực hiện bởi cá nhân, cơ quan, tổ chức do nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thì ngân sách nhà nước sẽ cấp trực tiếp chi phí giám định cho cá nhân, cơ quan, tổ chức này. Trường hợp việc giám định được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức không do nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động thì việc chi trả kinh phí giám định vẫn thực hiện thông qua cơ quan tiến hành tố tụng như hiện nay.

Dự án Luật xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành đối với công tác giám định tư pháp. Theo đó, Bộ, ngành chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm số lượng, chất lượng người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp, cụ thể Bộ, ngành có trách nhiệm lựa chọn, ra quyết định công nhận và đăng tải danh sách cá nhân, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc làm căn cứ để cơ quan trưng trưng cầu giám định; chỉ định đơn vị đầu mối thuộc Bộ, cơ quan ngang bộ giúp tham mưu trong công tác giám định tư pháp (Điều 41 được sửa đổi, bổ sung).

Bổ sung quy địnhtrách nhiệm, quyền hạn của Kiểm toán nhà nước đối với công tác giám định. Theo đó, kiểm toán nhà nước thực hiện giám định tư pháp khi được cơ quan tiến hành tố tụng trưng cầu; công nhận và đăng tải danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý (bổ sung Điều 41a).

Theo quy định này, Kiểm toán nhà nước thực hiện giám định như một tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc, không phải là cơ quan quản lý nhà nước về giám định tư pháp. Quy định này phù hợp với chức năng của Kiểm toán nhà nước và yêu cầu thực tiễn của việc thực hiện giám định của Kiểm toán nhà nước hiện nay.

PV

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Bổ nhiệm Chánh án Tòa án nhân dân quận Sơn Trà

Chiều ngày 01/7, TAND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chánh án TAND quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Góp ý Dự thảo Đề án xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045

Sáng 22/6, TANDTC tổ chức Hội thảo khoa học góp ý đối với Dự thảo Đề án “Xây dựng Tòa án điện tử ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”.

Lãnh đạo TANDTC chúc mừng các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan thông tấn, báo chí

Nhân dịp 97 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022), đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã tới thăm, tặng hoa, chúc mừng các cơ quan quản lý báo ...

Phó Chánh án TANDTC Phạm Quốc Hưng tiếp xã giao Phó Giám đốc Văn phòng quốc gia Koica tại Việt Nam

Sáng 20/6, đồng chí Phạm Quốc Hưng, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chánh án TANDTC đã tiếp xã giao bà Han Mi Ra, Phó Giám đốc Văn phòng quốc gia Koica tại Việt Nam, nhân dịp bà cùng các cộng sự có chuyến ...

Chi đoàn TAND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền pháp luật cho học sinh

Phiên tòa giả định lần này được Chi đoàn TAND tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với các Chi đoàn trong Cụm thi đua số 3 tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các đoàn viên và học sinh của trường THCS xã ...

Bình Thuận: Trụ sở TAND huyện Bắc Bình đang bị xuống cấp trầm trọng

Trong những năm gần đây các cán bộ, công chức của TAND huyện Bắc Bình phải làm việc trong trụ sở chật hẹp, thấm dột, trần, tường nhà bị bong tróc... ảnh hưởng không nhỏ đến công việc và an toàn sức khỏe cho mọi ...

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình tiếp xã giao Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ

Chiều ngày 10/6, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TANDTC đã tiếp xã giao Ngài Todd D. Robinson, Trợ lý Ngoại trưởng phụ trách Cục Phòng chống Ma túy và Thực thi Pháp luật ...

VTV ra mắt chương trình “Hồ sơ xét xử” vào khung giờ vàng

Chương trình không chỉ có tham vọng cung cấp tới khán giả thông tin đầy đủ, rõ nét về các quy định của pháp luật và được áp dụng trong quá trình tố tụng đối với từng vụ án cụ thể, mà còn nâng cao ...

Vụ án tai nạn giao thông mà CQĐT đính chính người gây tai nạn: Gia đình bị hại kháng cáo án sơ thẩm

Ngày 29/4, HĐXX- TAND thành phố Thuận An đưa vụ án ra xét xử vụ án “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo đó bị cáo Nguyễn Trung Hiếu bị tuyên 3 năm tù. Tuy nhiên, gia đình bị hại ...

Đắk Nông: Hai trụ sở TAND cấp huyện đang xuống cấp

Trụ sở TAND huyện Krông Nô và TAND huyện Đắk Mil (tỉnh Đắk Nông) hiện đang là nơi thụ lý rất nhiều vụ án trên địa bàn. Trong khi phải đáp ứng công việc ngày một tăng cao, cơ sở vật chất ở các ...