Thứ Tư, 15/07/2020

Cục Thi hành án dân sự Lào Cai: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 và đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm 2020

07/11/2019 17:59

Thực hiện Công văn số 3006/TCTHADS-VP ngày 10/9/2019 của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) về việc xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án năm 2019, Cục Thi hành án dân sự tỉnh Lào Cai đã họp và báo cáo kết quả THADS năm 2019, đồng thời đề xuất phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Thời gian qua, Cục THADS tỉnh Lào Cai đã thực hiện và chỉ đạo các cơ quan THADS trên địa bàn toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS, hành chính theo Nghị quyết của Quốc hội, Chương trình của Chính phủ, Chương trình, Kế hoạch, Quyết định của Bộ Tư pháp, của Tổng cục THADS, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội khóa XIII về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2016 và các năm tiếp theo; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường THADS.

hinh-1-w1225-h697.JPG

Buổi họp giao ban do đồng chí Nguyễn Anh Tuấn – Cục trưởng cục THADS tỉnh Lào Cai chủ trì

Cụ thể, trên cơ sở Chương trình, Kế hoạch, Quyết định của Bộ Tư pháp, của Tổng cục THADS về THADS, hành chính năm 2019 và tình hình thực tế tại địa phương, các cơ quan THADS ở Lào Cai đã xây dựng Kế hoạch THADS, hành chính năm 2019 và tổ chức thực hiện trong phạm vi toàn tỉnh, phấn đấu đạt chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, thi hành xong trên 74% về việc và trên 34,5% về tiền/số việc, tiền có điều kiện thi hành.

Triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến kết luận, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS, nhất là nội dung thông báo kết luận trong các hội nghị, cuộc họp giao ban với các cơ quan THADS địa phương. Từ đó, rút kinh nghiệm, khắc phục những vấn đề còn tồn tại, hạn chế, đảm bảo nâng cao hiệu quả THADS, hành chính.

Nhìn chung, kết quả THADS của Cục THADS tỉnh Lào Cai thực hiện theo Nghị quyết số 111/2015/QH13 của Quốc hội đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, số có điều kiện thi hành, đã thi hành xong 4.314 việc, đạt tỷ lệ 92,87%, tăng 145 việc (3%) so với cùng kỳ, vượt 18,87% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao.); trong số có điều kiện thi hành, đã thực hiện được hơn 120 tỷ đồng, tăng hơn 42 tỷ đồng (tương đương 54%) so với cùng kỳ, đạt tỷ lệ 72,82%, tăng 21,82% so với cùng kỳ và vượt 38,32% so với chỉ tiêu được Tổng cục giao;

Về thi hành án đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước, thi hành xong đối với các khoản thu cho Ngân sách Nhà nước đạt 94% về việc và 80% về tiền. So với tỷ lệ chung toàn quốc, thì Lào Cai đạt tỷ lệ rất cao. Công tác tổ chức cán bộ tiếp tục được củng cố kiện toàn. Cục đã thực hiện xong việc điều động chuyển đổi nhiều vị trí Chi cục trưởng, Phó Chi cục trưởng, tăng cường biệt phái chấp hành viên.

hinh-1-w1225-h697.JPG

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn trao bằng khen cho những cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Bên cạnh đó, Cục THADS tỉnh còn xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2020, giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các đơn vị, chấp hành viên trên cơ sở chương trình, công tác trọng tâm của ngành và của địa phương. 

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS trong THADS tại địa phương, Cục THADS tỉnh cũng tăng cường phối hợp với các cơ quan, tổ chức hữu quan trong tổ chức thi hành án; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác theo kế hoạch, chú trọng rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho công chức; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm túc những trường hợp công chức vi phạm pháp luật; thực hiện đánh giá, phân loại công chức, người lao động đảm bảo hiệu quả, thực chất.

Hiệp Vy