Thứ Năm, 24/06/2021

Thẩm phán cao cấp Nguyễn Văn Ngừng, Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long: Đơn vị khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao

14/02/2021 07:32

Với sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ban ngành tại địa phương và sự cố gắng, nỗ lực của đội ngũ Thẩm phán, CBCC và người lao động, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về công tác chuyên môn

chanh-an-vinh-long-w459-h541.jpg

Chánh án TAND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Ngừng

Mặc dù trong năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến quá trình thực hiện nhiệm vụ xét xử tại các đơn vị Tòa án, tuy nhiên với nỗ lực của cán bộ, công chức, người lao động, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về công tác chuyên môn, cụ thể: án hình sự giải quyết đạt tỷ lệ 99,2% (vượt chỉ tiêu 9,2%), án dân sự đạt tỷ lệ 89,9% (vượt chỉ tiêu 4,9%), án hành chính đạt tỷ lệ 87,2% (vượt chỉ tiêu 22,2%); công tác áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án đạt tỷ lệ 100% (vượt chỉ tiêu 0,1%), tỷ lệ án hòa giải thành được duy trì ở mức cao 64,7%.

Công tác giải quyết, xét xử các vụ án hình sự của TAND hai cấp luôn đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không xét xử oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Công tác giải quyết án dân sự luôn đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. Công tác hòa giải tiếp tục được chú trọng và thực hiện có hiệu quả, qua đó đảm bảo việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, kịp thời, không có vụ việc hòa giải thành nào bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2020, TAND tỉnh Vĩnh Long được tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ; TAND TP Vĩnh Long được tặng thưởng Cờ thi đua TAND.

Bên cạnh những kết quả đạt được, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long còn tồn tại một số hạn chế như: trng công tác xét xử, số lượng các vụ án bị hủy, sửa của TAND hai cấp tuy có giảm hơn so với năm 2019 nhưng vẫn còn án bị hủy, sửa, nhất là các vụ án liên quan đến tranh chấp về đất đai.

Năm 2021, TAND hai cấp tỉnh tập trung lãnh chỉ đạo sâu sát tất cả các mặt công tác, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả 14 giải pháp của TANDTC đề ra. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử các loại vụ án; nâng cao chất lượng trong giải quyết, xét xử án. Tăng cường công tác hòa giải, đối thoại thành các vụ án hành chính; Tăng cường công tác kiểm tra, siết chặt kỷ luật công vụ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động cả về chuyên môn nghiệp vụ và trong hoạt động quản lý, điều hành; tiếp tục thực hiện việc đổi mới thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch các hoạt động của Tòa án. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của TANDTC, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, TAND hai cấp tỉnh Vĩnh Long mong muốn TANDTC phân bổ chỉ tiêu tuyển dụng để các đơn vị giảm bớt áp lực công việc do thiếu biên chế thư ký. Đồng thời, trang bị phòng xét xử cho Tòa gia đình và người chưa thành niên của Tòa án tỉnh theo yêu cầu cải cách tư pháp. Mặc khác, sớm triển khai thực hiện đề án nâng cấp, mở rộng trụ sở làm việc cho các Tòa án cấp huyện theo hướng tăng thêm hội trường xét xử, phòng làm việc và sớm cấp kinh phí để xây dựng trụ sở làm việc của TAND TP Vĩnh Long đã được phê duyệt.

Quang Trung