Thứ Bảy, 19/09/2020

TAND tỉnh Vĩnh Phúc: Thực hiện thành công Hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính

23/01/2020 05:21

Hòa giải viên, đối thoại viên TAND Vĩnh Phúc với sự đổi mới, sáng tạo, kiên trì, bền bỉ và quyết tâm đã giải quyết được nhiều vụ án phức tạp, giá trị tài sản tranh chấp lớn, đương sự rút đơn và thỏa thuận với nhau về việc giải quyết tranh chấp đề nghị Tòa án công nhận.

Năm 2019, Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là một trong số 16 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính tại Tòa án nhân dân theo Quyết định số 184/QĐ-TANDTC ngày 04/10/2018 của Tòa án nhân dân tối cao và Kế hoạch số 301/KH-TANDTC ngày 01/10/2018 của Tòa án nhân dân tối cao. 

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định 185/QĐ-TA ngày 16/10/2018 thành lập 06 Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án với 33 Hòa giải viên, Đối thoại viên. Tòa án nhân dân tỉnh đã tiến hành họp nhiều phiên họp để chỉ đạo công tác triển khai thí điểm hòa giải đối thoại; chỉ đạo công tác tuyên truyền về hòa giải, đối thoại; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ. Các Trung tâm hòa giải, đối thoại định kỳ vào chiều thứ sáu hàng tuần họp trực tuyến để báo cáo kết quả thực hiện trong tuần.  

Sau khi nhận đơn, Hòa giải viên, Đối thoại viên kiên trì dùng nhiều phương pháp, cách thức khác nhau để giải thích, thuyết phục đương sự về việc lợi ích của việc hòa giải, đối thoại tại Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án: Lợi ích về mặt vật chất (không mất chi phí), thời gian giải quyết vụ việc được rút ngắn và không mất nhiều thời gian đến Tòa án giải quyết theo quy định; có thể chấm dứt việc khởi kiện; Trung tâm hòa giải, đối thoại tại Tòa án là nơi giúp đỡ hai bên tranh chấp để đạt được tiếng nói chung, giải quyết mâu thuẫn, hàn gắn hoặc làm tốt hơn mối quan hệ giữa các đương sự...

anh-hoa-giai-w493-h327.jpg

Toàn cảnh phiên họp thứ nhất “Triển khai thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính tại Hải Phòng”

Tổng số vụ, việc Trung tâm đã giải quyết (số vụ được hòa giải, đối thoại): 1.419 vụ, việc; số vụ, việc hòa giải thành, đối thoại thành: 1.155 vụ; số vụ, việc hòa giải không thành, đối thoại không thành: 253 vụ; tỷ lệ % các vụ, việc đã giải quyết trên tổng số đơn thụ lý của Trung tâm đạt 89,3%; tỷ lệ % kết quả hòa giải thành, đối thoại thành trên tổng số các vụ, việc Trung tâm đã giải quyết: 81,39%.

Hòa giải, đối thoại tại Tòa án được quy định trong dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV là một cơ chế pháp lý mới về hòa giải, đối thoại tại Tòa án để cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn giải quyết tranh chấp. Cơ chế này sẽ huy động được nguồn nhân lực chất lượng cao trong xã hội, góp phần khắc phục những khó khăn, vướng mắc, hạn chế của cơ chế hòa giải, đối thoại hiện hành.Với những thành công trong công tác thí điểm về đổi mới, tăng cường hòa giải, đối thoại trong giải quyết các tranh chấp dân sự, hành chính tại Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc góp phần làm cơ sở thực tiễn để Quốc hội khóa XIV thảo luận, thông qua Luật Hòa giải, đối thoại trong phiên họp tới.

Vĩnh Phúc