Thứ Năm, 24/09/2020

TAND tỉnh Quảng Ngãi và TP Đà Nẵng: Hạn chế tập trung trên 20 người trong một phòng

28/07/2020 15:21

Phó Chánh án Thường trực TANDTC Lê Hồng Quang vừa ký ban hành Văn bản 289/TANDTC – VP về việc tiếp tục phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong Tòa án nhân dân.

1-w555-h585.png

Công văn của TANDTC về phòng, chống dịch bênh COVID-19 trong Tòa án nhân dân

Công văn của TANDTC nêu rõ, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt đã ghi nhận thêm ca nhiễm trong cộng đồng tại thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi, do vậy, Chánh án TANDTC yêu cầu Chánh án các Tòa án, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TANDTC tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung sau đây:

Các Tòa án đặt tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu của Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch Covid-19 và của địa phương về công tác phòng, chống dịch. Thực hiện việc giãn tỉnh, thành phố theo yêu cầu. Cụ thể như sau: Thực hiện giãn cách, cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương. Chỉ triệu tập những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp cho đến khi có thông báo mới của TANDTC;

 Hạn chế việc tổ chức các phiên tòa, phiên họp tập trung trên 20 người trong một phòng; Yêu cầu thực hiện giữ khoảng cách trên 2m giữa người với người trong phòng xét xử, nơi làm việc. Bố trí phòng xét xử trực tuyến trong trụ sở Tòa án nếu đủ điều kiện để bảo đảm khoảng cách tối thiểu giữa người với người.

Yêu cầu công chức, người lao động, người tiến thành tố tụng, người tham gia tổ tụng khi đến Tòa án phải tự giác khai báo thông tin về lịch sử tiếp xúc với người dương tính virus SARS-CoV-2 hoặc địa điểm có nguy cơ lây nhiễm dịch theo thông báo của Bộ Y tế. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang,.. trong suốt thời gian làm việc tại Tòa án.

Các tỉnh, thành phố phát sinh người nhiễm SARS-CoV-2 được Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19 công bố bổ sung thì Chánh án Tòa án tại địa phương đó chủ động thực hiện các yêu cầu phòng chống dịch nêu trên.

Các Tòa án đặt tại các tỉnh, thành phố khác thực hiện nghiêm các nội dung sau đây: Thực hiện giãn cách, cách ly theo yêu cầu của chính quyền địa phương Yêu cầu công chức, người lao động đã đi tới Đà Nẵng, Quảng Ngãi từ ngày 12/7/2020 trở lại đây tự cách ly và làm việc tại nhà trong vòng 14 ngày kế từ ngày trở về từ các địa phương này. Theo dõi sức khỏe, báo cáo với thủ trưởng đơn vị về tình hình sức khỏe và thực hiện khai báo y tế theo quy định; xét nghiệm SARS- CoV-2 khi được yêu cầu;

Công chức, người lao động có lịch sử tiếp xúc gần với người đã đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi trong thời gian từ ngày 12/7/2020 trở lại đây phải theo dõi sức khỏe, báo cáo với thủ trưởng đơn vị về tình hình sức khỏe và thực hiện khai báo tế theo quy định; đến cơ quan làm việc bình thường và đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc;

trusotoaanthanhpho1539595135537-w500-h375.JPG

Trụ sở TAND TP Đà Nẵng

Tạm dừng tất cả các đoàn đi công tác, học tập đến Đà Nẵng, Quảng Ngãi, trừ trường hợp đặc biệt được Chánh án TANDTC đồng ý. Khuyến cáo công chức, người lao động không đến các địa phương này trong thời gian có dịch;

Tổ chức việc xét xử, giải quyết các vụ án, vụ việc theo theo quy định của pháp luật tổ tụng, nhưng phải thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch. Chi triệu tập những người tiển hành tố tụng, tham gia tố tụng tham dự phiên tòa, phiên họp cho đến khi có thông báo mới của Tòa án nhân dân tối cao;

Yêu cầu công chức, người lao động, người tiến thành tố tụng, người tham gia tố tụng khi đến Tòa án phải tự giác khai báo thông tin về lịch sử tiếp xúc với người dương tính virus SARS-CoV-2 và lịch sử đi lại đến địa phương hoặc địa điểm có nghiêm yêu cầu phòng chống dịch, kiểm tra thân nhiệt, sát khuẩn tay và đeo khẩu trang,... trong suốt thời gian làm việc tại Tòa án;

Trong thời gian này, các Tòa án ưu tiên đưa ra xét xử, giải quyết các vụ việc, vụ án liên quan đến phòng chống dịch COVID-19; các vụ việc phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; các vụ việc nghiêm trọng dư luận xã hội quan tâm... 

Tâm Phúc