Thứ Bảy, 31/07/2021

TAND tỉnh Điện Biên: Thực hiện nghiêm pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT

18/11/2020 15:10

Những năm qua, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên không ngừng đổi mới, tập trung bám sát các nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng công tác xét xử các loại án, góp phần triển khai hiệu quả công tác cải cách tư pháp.

TAND hai cấp tỉnh Điện Biên đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chương trình phối hợp 480a/CTPH-TANDTC-UBATGTQG ngày 05/12/2018 giữa TAND tối cao và Ủy ban ATGT Quốc gia; Thực hiện Quyết định số 40/QĐ-TANDTC ngày 12/3/2019 của TAND tối cao ban hành kế hoạch thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông giai đoạn 2018 – 2021.

Qua đó, TAND hai cấp tỉnh Điện Biên đã nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, công chức người lao động gương mẫu chấp hành các quy định về bảo đảm TTATGT; tuyên truyền, giáo dục, vận động người thân thực hiện nghiêm pháp luật về bảo đảm TTATGT, gắn nội dung này với công tác thi đua khen thưởng của Tòa án nhân dân.

Nâng cao chất lượng công tác gải quyết, xét xử các vụ án hình sự nói chung và các vụ án liên quan đến ATGT nói riêng, qua đó đã có tác dụng phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động ATGT, góp phần đảm bảo tình hình an ninh, trật tự, tạo môi trường phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

1-w500-h333.jpg

TAND tỉnh Điện Biên tổ chức nhiều phiên tòa xét xử lưu động về ATGT

TAND hai cấp tỉnh Điện Biên đã kết hợp công tác xét xử với công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho nhân dân, đồng thời răn đe, giáo dục phòng ngừa phạm tội. TAND tỉnh hai cấp tỉnh Điện Biên đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức xét xử công khai các vụ án trọng điểm và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng một số vụ án có liên quan đến ATGT, nhất là vụ án gây bức xúc trong dư luận nhân dân, các vụ án gây hậu quả nghiêm trọng như thiệt hại về tính mạng, sức khỏe con người, gây thiệt hại lớn về tài sản nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa.

Phối hợp với các cơ quan truyền thông phổ biến các quy định về ATGT, quán triệt các quy định về ATGT đến cán bộ, công chức, người lao động Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên. Tổ chức tập huấn Luật giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật có liên quan; ký cam kết không vi phạm quy định về an toàn giao thông cho cán bộ, công chức, đội ngũ lái xe của của TAND hai cấp. Thông qua các phiên tòa tổ chức tuyên truyền pháp luật giao thông tại các cụm dân cư với nhiều khẩu hiệu như: “Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe”; “Đã uống rượu, bia – không lái xe”; “Đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy- bảo vệ chính mình” cho hơn 20.000 lượt người tham gia; phát trên 275 tờ rơi về an toàn giao thông; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về an toàn giao thông.

Với những nỗ lực đó, từ ngày 01/10/2018 đến 30/9/2020, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đã thụ lý 1.514 vụ án hình sự sơ thẩm với 1.826 bị cáo; đã giải quyết, xét xử 1.511 vụ với 1.820 bị cáo đạt tỷ lệ 99,8%. Trong đó tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 27 vụ với 28 bị cáo; giải quyết xét xử 27 vụ với 28 bị cáo đạt tỷ lệ 100%. Án phúc thẩm, tổng thụ lý 58 vụ với 82 bị cáo; giải quyết 58 vụ với 82 bị cáo, đạt tỷ lệ giải quyết 100%. Trong đó  tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ 02 vụ với 02 bị cáo; đã giải quyết xét xử 02 vụ với 02 bị cáo, đạt tỷ lệ giải quyết 100%. Trong kỳ báo cáo, Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên đã tổ chức xử lưu động 172 vụ trong đó có 04 vụ án liên quan đến ATGT.

Xác định nhiệm vụ trong tâm năm 2020, TAND hai cấp tỉnh Điện Biên tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Toà án nhân dân tối cao, về công tác cải cách tư pháp; đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án;  đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước năm 2020 với chủ đề “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành toàn diện và vượt mức các mục tiêu, gắn với chủ đề xuyên suốt của hệ thống Toà án nhân dân là “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm là “gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính tư pháp, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu cải cách, đáp ứng tốt yêu cầu về công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới.

Đồng Văn Đức