Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

PVE ĐHĐCĐ trái luật bị nhóm cổ đông kiện ra Tòa

Nhóm cổ đông sở hữu 10,42% vốn Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế dầu khí - CTCP (PVE) mà đại diện là ông Đỗ Văn Thanh có đơn kiện ra TAND huyện Nhà Bè (TPHCM) về hành vi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của HĐQT là trái luật.

PVE bị tố 5 vấn đề sai phạm

Trước đó, nhóm cổ đông do ông Đỗ Văn Thanh tố cáo việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐ) thường niên 2020 vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông. Nhóm cổ đông này sở hữu 10,42% vốn PVE.

Những người bị tố cáo gồm ông Tạ Đức Tiến - Người đại diện 18% vốn chủ sở hữu của PVN tại PVE; ông Lê Hữu Bốn - Chủ tịch HĐQT; ông Ngô Ngọc Thường - Tổng giám đốc; ông Đinh Văn Dĩnh - Thành viên HĐQT.

Ông Đỗ Văn Thanh cũng từng là Chủ tịch HĐQT PVE (2008 - 2011) và Tổng giám đốc PVE (2011 - 6/2021). Tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2021 và 2022 diễn ra ngày 30/6/2022, ông Đỗ Văn Thanh đã bị miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

Thứ nhất, nhóm ông Thanh chỉ ra các nội dung họp chỉ được HĐQT thông qua 4 ngày trước khi diễn ra Đại hội (thông qua ngày 22/4, họp ngày 26/4) và không gửi đến cổ đông. Trong khi đó, Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thông báo mời họp và các tài liệu họp phải được gửi chậm nhất 21 ngày trước khi khai mạc.

Thứ hai, HĐQT vi phạm thời hạn kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp. Theo đó, ngày 25/4, ông Tạ Đức Tiến - Người đại diện 18% vốn góp của PVN tại PVE gửi kiến nghị bổ sung vào chương trình đại hội diễn ra vào 13h ngày 26/4 với nội dung “miễn nhiệm một thành viên HĐQT độc lập của PVE đang còn đương nhiệm”. Đến 11h ngày 26/4, HĐQT triệu tập cuộc họp (chỉ mời 2/5 thành viên HĐQT) thống nhất theo nội dung kiến nghị của ông Tạ Đức Tiến. Trong khi quy định pháp luật là Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày khai mạc.

Thứ ba, nhóm ông Thanh chỉ ra HĐQT ban hành Thư mời họp, Biên bản họp, Nghị quyết, Tờ trình... vào ngày 26/4 có nhiều điểm bất thường. Theo đó, tại cuộc họp ngày 26/4, HĐQT PVE có 5 người nhưng chỉ ông Lê Hữu Bốn, Chủ tịch HĐQT họp cùng ông Đinh Văn Dĩnh, Thành viên HĐQT. Ba thành viên còn lại (ông Đỗ Văn Thanh, ông Lê Thái Thanh, ông Fong Nyuk Loon (thành viên độc lập) không được mời và không tham dự. Tuy vậy, HĐQT vẫn ra nghị quyết và tờ trình bổ sung nội dung cần thông qua vào Đại hội khi không có đủ 3/4 tổng số thành viên dự họp theo luật định.

Thứ 4, biên bản họp ĐHCĐ được công bố sau một ngày kết thúc cuộc họp, trái quy định "phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp" của Luật Doanh nghiệp 2020.

Thứ 5, việc HĐQT miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT độc lập của ông Lê Thái Thanh chỉ dựa vào lý do theo Giấy kiến nghị của ông Tạ Đức Tiến là không đúng sự thật và không đúng quy định pháp luật. Lý do ông Tiến kiến nghị bãi miễn là Thành viên HĐQT độc lập chịu trách nhiệm cùng với HĐQT về việc không hoàn thành nghĩa vụ quản trị PVE trong việc chậm ban hành Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 và đến nay cũng chưa có BCTC các năm 2020, 2021; Chậm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020; Chưa tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020, 2021; PVE không còn là công ty niêm yết nên không bắt buộc phải có thành viên HĐQT độc lập. Nhóm ông Thanh còn cho rằng, với lý do trên, người đầu tiên phải chịu trách nhiệm là Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chứ không phải bất cứ thành viên HĐQT nào khác.

PVE tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 và 2022 trong tháng 6 vừa qua

Hiện nay, nhóm cổ đông Đỗ Văn Thanh đã nộp đơn khởi kiện các ông Tạ Đức Tiến - Người đại diện 18% vốn chủ sở hữu của PVN tại PVE; ông Lê Hữu Bốn - Chủ tịch HĐQT; ông Ngô Ngọc Thường - Tổng giám đốc đại diện 11% vốn sở hữu; ông Đinh Văn Dĩnh các về các hành vi trên lên TAND huyện Nhà Bè, TP.HCM, đề nghị hủy Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2020 do không có giá trị pháp lý.

PVE nói gì sau khi bị nhóm cổ đông kiện?

Ngày 15/8, trao đổi với phóng viên, liên quan đến nội dung đơn tố cáo của nhóm cổ đông, PVE cung cấp một số thông tin cho Công lý & Xã hội.

Thứ nhất: về thời hạn gửi thông báo mời họp và gửi các tài liệu họp, về thời hạn thông báo: Ngày 25/3/2022 PVE đã ban hành Thông báo số 09/TB-TKDK-HĐQT gửi Uỷ ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà nội và các quý cổ đông thông báo về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được thực hiện vào 13 giờ ngày 26/4/2022, như vậy việc thông báo đã tuân thủ Luật Doanh nghiệp là hơn 21 ngày so với ngày dự kiến khai mạc.

Về tài liệu gửi kèm thông báo: trong Thông báo số 09/TB-TKDK-HĐQT (còn lưu trên trang thông tin điện tử của PVE) đều có ghi rõ đường dẫn trên trang thông tin điện tử để cổ đông có thể truy cập tài liệu theo đúng quy định của Điều lệ và Luật Doanh nghiệp. Lần đầu tiên PVE cho đăng tài liệu họp lên trang thông tin điện tử vào ngày 5/4/2022 (còn lưu trên trang thông tin diện tư của PVE) như vậy đúng 21 ngày trước ngày họp dự kiến và tuân thủ Khoản 4 Điều 143 Luật Doanh nghiệp.

Thứ hai: thời hạn kiến nghị vấn đề dựa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Để đảm bảo kiến nghị của cổ đông không bị từ chối thì kiến nghị phải gửi đến chậm nhất là 03 ngày làm việc và vấn đề kiến nghị phải thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ (điểm b Khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệp),

Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệp cũng có nêu: "Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do". Căn cứ vào quy định này thì cấp triệu tập họp ĐHĐCĐ (là HĐQT) phải quyết định xem trường hợp này có "từ chối kiến nghị" hay không mặc dù HĐQT "chỉ được từ chối kiến nghị" nếu kiến nghị gửi trước 01 ngày làm việc. Do đó Chủ tịch HĐQT đã yêu cầu tổ chức một cuộc họp HĐQT để xử lý kiến nghị này. Kết quả HĐQT đã chấp nhận kiến nghị và đưa vào chương trình (dự kiến) của các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, năm 2021 và năm 2022 thì ĐHĐCĐ đã thông qua chương trình và nội dung với tỉ lệ biểu quyết đạt tương ứng là 97,5406% và 100% đã tuân thủ Khoản 4 Điều 142 Luật Doanh nghiệp “kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận”.

Thứ ba: trình tự, thủ tục họp HĐQT

Các cuộc họp HĐQT định kỳ thì có thể theo cơ chế thông báo trước 03 ngày. Tuy nhiên để xử lý các tình huống cấp bách thuộc thẩm quyền của HĐQT thì cần cho ý kiến ngay để quyết định. Ngày 26/4/2022 Chủ tịch HĐQT đã gửi thư mời họp số 22/GM-HĐQT để xử lý kiến nghị của 01 cổ đông.

Ngày 25/4/2022 HĐQT cũng nhận được giấy đề cử của một nhóm cổ động cử ông Đỗ Văn Thanh làm đại diện nhóm ký giấy đề cử 01 ứng cử viên làm thành viên Ban kiểm soát. Kiển nghị này sau đó cũng đã được HĐQT chấp nhận đưa vào nội dung và chương trình (dự kiến). Sau khi ra soát lại các văn bản, tài liệu, thư điện tử thi Chủ tịch HĐQT thời điểm đó đã thực hiện việc mời họp, biểu quyết của các thành viên và quyết định dựa trên kết quả biểu quyết của HĐQT là hợp lý, đúng quy định của Điều lệ PVE và Luật Doanh nghiệp.

Thứ tư, biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 lần 2 (28/4/2022) đã được làm xong và biểu quyết thông qua trước khi kết thúc cuộc họp với tỉ lệ thông qua là 76,0949%. Việc ghi ngày trên biên bản sau 01 ngày (29/4/2022) là do cuộc họp kết thúc muộn vào cùng ngày nên hôm sau (29/4/2022) mới đóng dấu, vào số văn thư để ban hành, do đó không trái với quy định nào của Luật Doanh nghiệp.

Thứ năm: Quy định của Luật Doanh nghiệp về Giấy ủy quyền và đăng ký họp.

Ban tổ chức thực hiện theo đúng quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp: cá nhân mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và có Giấy ủy quyền (hợp lệ) đáp ứng các yêu cầu như: ghi rõ họ tên, số lượng cổ phần được ủy quyền, xuất trình khi đăng ký dự họp và được đơn vị tư vấn dịch vụ kiểm tra đối chiếu với danh sách cổ đông đã được phát thẻ biểu quyết và tài liệu dự họp.

Việc cho rằng Ban tổ chức ngăn cản hay cản trở một số cổ đông là không đúng. Ban tổ chức chỉ kiểm tra an ninh khi vào tòa nhà và trước khi vào phòng họp được quy định theo Điều 146 Luật doanh nghiệp

Về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Đỗ Văn Thanh, trước cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 diễn ra ngày 28/4/2022 (tổ chức lần 2) thì ông Đỗ Văn Thanh đã nhận đề cử làm ứng cử viên thành viên HĐQT của một nhóm cổ đông không phải là cổ đông PVN và cũng không báo cáo trước với PVN việc nhận đề cử này. Do đó kể từ ngày 28/4/2022 sau khi trúng cử thì ông Đỗ Văn Thanh là thành viên HĐQT PVE đại diện cho 01 nhóm cổ đông không phải là cổ đông PVN.

Hiện nay ông Đỗ Văn Thanh vẫn là người lao động của PVE, hưởng lương và các chế độ theo quy định của PVE cho đến khi nghỉ chế độ hưu trí theo quy định của nhà nước bắt đầu từ ngày 01/10/2022.

 

 

 

Thái Đoàn - Quang Trung

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Chỉ vì tiếng nẹt pô xe, nhóm thanh niên lãnh 65 năm tù

Mâu thuẫn từ việc đi xe nẹt pô mà hai nhóm thanh niên xảy ra hỗn chiến. Hậu quả một thanh niên bị chém trọng thương, 7 người khác vào tù.

Không có tiền trả viện phí, chồng chích điện vợ đến chết rồi tự tử trong bệnh viện

Vợ bị bệnh nặng, mất khả năng lao động, không đi lại được, không còn tiền trả viện phí, nhiều lần muốn chết, chồng đã dùng dây chích điện để vợ mình bị điện giật chết rồi tự sát nhưng không thành.

Quyền lợi của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Hỏi: Tôi là công nhân làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Do điều kiện gia đình, tôi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Vậy, khi tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì có ...

Vụ uống rượu, mang búa đi đập xe ô tô người khác giữa mùa dịch Covid -19: Tòa án cấp phúc thẩm tuyên tăng án bị cáo Nguyễn Văn Phương

Chiều 23/9, TAND tỉnh Kiên Giang mở lại phiên tòa hình sự phúc thẩm xét xử vụ án uống rượu say, dùng búa đạp bể xe ô tô của người khác khi địa phương đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính ...

Đi mua bia, tiện tay vào nhà hàng xóm trộm gần 900 triệu đồng

Ngày 23/9, TAND TPHCM đã tuyên phạt Hoàng Đình Luận (SN 1990, ngụ tại Thanh Hoá) 12 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Giám đốc lừa đảo chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của nhiều ngân hàng lãnh 18 năm tù

Mặc dù đã bán xe cho khách hàng nhưng Giám đốc công ty sản xuất ô tô vẫn dùng các hồ sơ, giấy tờ cũ thế chấp nhiều ô tô để vay, chiếm đoạt tiền của ngân hàng hàng chục tỷ đồng.

Bình Thuận: Tuyên án 6 bị cáo làm giấy xét nghiệm Covid-19 giả

Chiều 22/9, TAND TP Phan Thiết đã tuyên án vụ “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” do các bị cáo Trần Xuân Đạt, Diệp Từ Hiếu, Nguyễn Phước, Nguyễn Tùng Lâm, Võ Duy Tân và Kiều Minh Hòa thực hiện.

Phó Chánh án TAND TPHCM: Phát triển án lệ là yêu cầu tất yếu khách quan

Sáng 23/9, TAND TPHCM phối hợp với Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức Hội thảo áp dụng và phát triển án lệ tại TAND hai cấp TPHCM.

Bị bạo hành, vợ dùng kéo đâm chồng tử vong

Do khuyên can chồng đi tìm việc làm để kiếm tiền lo cho cuộc sống thì bị chồng đánh, trong cơn tức giận người phụ nữ đã dùng kéo đâm chết chồng mình.

Cựu Tổng Giám đốc IPC Tề Trí Dũng tiếp tục lĩnh thêm án

Chiều ngày 20/9, TAND TP.HCM đã tuyên án bị cáo Tề Trí Dũng và đồng phạm thuộc IPC chuyển nhượng 149 nền đất tại dự án An Phú Tây, gây thất thoát hơn 127 tỷ đồng.