Đề nghị truy tố cán bộ ngân quỹ ngân hàng HSBC Việt Nam “thụt két” gần 5 tỷ đồng

Lợi dụng sự lỏng lẻo trong công tác quản lý, trưởng bộ phận ngân quỹ một phòng giao dịch của ngân hàng HSBC Việt Nam đã chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng.