Khi tương lai bị đánh đổi…

Vết máu tứa ra ở môi là vì Đặng Văn Chiến cố tình tự mình cắn mà có. Chiến biết, có những nỗi đau chỉ có thể dùng nỗi đau khác để che lấp, cũng như Chiến lúc này là đang cố tình dùng nỗi đau da thịt để cứu lấy nỗi đau trong lòng…