Chiếm đoạt tiền công, 3 cán bộ của Sở Tài nguyên Bạc Liêu bị bắt

Các cán bộ này đã "phù phép" hồ sơ chứng từ để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng tiền công của người lao động.