Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

18 kết quả phù hợp

Bình Định: Xây dựng Đảng gắn liền công cuộc cải cách tư pháp

Thời gian qua, Tỉnh ủy Bình Định đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp, qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Chủ tịch nước: Xác định rõ và triển khai mạnh mẽ vai trò trọng tâm của Tòa án trong cải cách tư pháp

Chủ tịch nước, Trưởng Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương nhấn mạnh nội dung trên tại cuộc họp với Ban Cán sự đảng TANDTC về dự thảo Đề án: "Đổi mới tổ chức bộ máy TAND tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng đáp ứng yêu cầu của tình hình mới”,

Định hướng hoàn thiện chế định Hội thẩm nhân dân đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp

Đây là một trong những nội dung quan trọng được các đại biểu đưa ra thảo luận, đóng góp ý kiến tại Hội thảo khoa học “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân theo nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng” diễn ra ở thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc, ngày 26/4.

Đại học Luật TPHCM: Giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực pháp lý

Ngày 29/3, Trường Đại học Luật TPHCM tổ chức Hội nghị Khoa học “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại Trường Đại học Luật TPHCM đáp ứng nhu cầu cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế”.

TAND tỉnh Điện Biên: Thực hiện nghiêm pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT

Những năm qua, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên không ngừng đổi mới, tập trung bám sát các nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao chất lượng công tác xét xử các loại án, góp phần triển khai hiệu quả công tác cải cách tư pháp.

Phú Yên: Cải cách tư pháp góp phần ổn định xã hội, xây dựng lòng tin trong dân

Nghị quyết 49-NQ/TW ngày 02/06/2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đã và đang đi vào cuộc sống ở tỉnh Phú Yên. Từng bước thay đổi diện mạo mới đầy niềm tin, hi vọng và phát triển trong giai đoạn mới.

TAND thực hiện thắng lợi Chiến lược cải cách tư pháp giai đoạn 2015-2020

Thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp (CCTP) theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, những năm qua TAND đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020.

Xây dựng Đảng gắn liền công cuộc cải cách tư pháp

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện trong nhiệm kỳ mới. Để hiểu rõ hơn công tác cải cách tư pháp gắn liền với xây dựng Đảng, PV Báo Công lý có cuộc phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi- Bùi Thị Quỳnh Vân về vấn đề này.

Tòa án nhân dân nỗ lực phấn đấu vì nhân dân và để phục vụ nhân dân

Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 đã xác định rõ nhiệm vụ của cải cách tư pháp là bảo đảm để Toà án là trung tâm và xét xử là hoạt động trọng tâm.

Thành tựu nổi bật trong 15 năm thực hiện chiến lược cải cách tư pháp

Triển khai cải cách tư pháp theo Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị, các cơ quan chức năng đã đề ra nhiều giải pháp và quyết liệt thực hiện đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Tòa án nhân dân nỗ lực cải cách tư pháp

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020, hệ thống TAND đã tiến hành nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác xét xử.