Chưa cưới hỏi nhưng mọi tai họa trong nhà, gia đình anh đều đổ lỗi do tôi

Chưa cưới hỏi nhưng mọi tai họa trong nhà, gia đình anh đều đổ lỗi do tôi... Đó là tâm sự của chị Diệu (Thanh Hóa) khi nói về đời sống hôn nhân của mình với người bạn đời.