Xã Chư Krey (Kông Chro-Gia Lai): Phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh-quốc phòng năm 2022

Trước việc ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, lãnh đạo Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ xã Chư Krey đã có những chỉ đạo quyết liệt, đồng hành thiết thực với bà con nhân dân nhằm hoàn thành các mục tiêu trong năm 2022.