Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

2 kết quả phù hợp

Bình Định: Xây dựng Đảng gắn liền công cuộc cải cách tư pháp

Thời gian qua, Tỉnh ủy Bình Định đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp, qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận nhiều nội dung quan trọng

Tại kỳ họp thứ 14, diễn ra từ ngày 24 - 26/4, Ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) đã xem xét, kết luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam và Tỉnh ủy Bình Định.