Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

3 kết quả phù hợp

Bộ Tài chính: Trái phiếu doanh nghiệp không phải là tiền gửi ngân hàng

Theo Bộ Tài chính, trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về khả năng trả nợ. Do đó, nhà đầu tư phải hết sức thận trọng đánh giá kỹ về các rủi ro trước khi quyết định mua trái phiếu.

VsetGroup đã khắc phục theo quyết định xử phạt của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Ngày 27/01, Tập Đoàn VsetGroup đã gửi Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN) báo cáo về việc tổng kết khắc phục theo Quyết định xử phạt hành chính số 814/QĐ-XPVPHC.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận SHB tạm “khóa” room ngoại ở mức 10%

Ngày 11/8/2021, Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) đã nhận được Công văn số 4471/UBCK-PTTT của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tạm khóa Tỷ lệ sở hữu nước ngoài của SHB ở mức 10%.