CLB Doanh nhân Nam Định tại TPHCM: Phát huy sứ mệnh “Liên kết - Phát triển - Bền vững”

Là nơi tập hợp, gắn kết những người con quê hương Nam Định đã và đang sinh sống, làm việc ở khu vực phía Nam, CLB Doanh nhân Nam Định tại TPHCM dần khẳng định được vị thế, uy tín của mảnh đất anh hùng, gắn với sứ mệnh xuyên suốt “Liên kết - Phát triển - Bền vững”.