Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

567 kết quả phù hợp

Dịch Covid-19 (6/4): Thêm 49.124 ca mắc mới

Tính từ 16h ngày 5/4 đến 16h ngày 6/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 49.124 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 49.124 ca ghi nhận trong nước

Dịch Covid-19 (5/4): Thêm 54.995 ca mắc mới

Tính từ 16h ngày 4/4 đến 16h ngày 5/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 54.995 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 54.995 ca ghi nhận trong nước.

Dịch Covid-19 (3/4): Thêm 50.730 ca mắc mới

Tính từ 16h ngày 2/4 đến 16h ngày 3/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 50.730 ca nhiễm mới, trong đó 0 ca nhập cảnh và 50.730 ca ghi nhận trong nước.

Dịch Covid-19 (2/4): Cả nước thêm 65.619 F0

Tính từ 16h ngày 1/4 đến 16h ngày 2/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 65.619 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 65.616 ca ghi nhận trong nước.

Dịch Covid-19 (1/4): Thêm 72.556 ca mắc mới

Tính từ 16h ngày 31/3 đến 16h ngày 1/4, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 72.556 ca nhiễm mới, trong đó 1 ca nhập cảnh và 72.555 ca ghi nhận trong nước.

Dịch Covid-19 (31/3): Cả nước 80.838 ca mắc mới

Tính từ 16h ngày 30/3 đến 16h ngày 31/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 80.838 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 80.827 ca ghi nhận trong nước.

Dịch Covid-19 (30/3): Thêm 85.765 ca mắc mới

Tính từ 16h ngày 29/3 đến 16h ngày 30/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 85.765 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 85.759 ca ghi nhận trong nước.

Dịch Covid-19 (29/3): Thêm 88.378 F0 mới

Tính từ 16h ngày 28/3 đến 16h ngày 29/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 88.378 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 88.376 ca ghi nhận trong nước.

Dịch Covid-19 (28/3): Cả nước 83.376 ca mắc mới

Tính từ 16h ngày 27/3 đến 16h ngày 28/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 83.376 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 83.373 ca ghi nhận trong nước.

Dịch Covid-19 (27/3): Thêm 91.916 ca mắc mới

Tính từ 16h ngày 26/3 đến 16h ngày 27/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 91.916 ca nhiễm mới ghi nhận trong nước (giảm 11.208 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố.

Dịch Covid-19 (24/3): Thêm 120.000 ca mắc mới tại 62 tỉnh, thành

Tính từ 16h ngày 23/3 đến 16h ngày 24/3, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 120.000 ca nhiễm mới, trong đó 8 ca nhập cảnh và 119.992 ca ghi nhận trong nước.