Các Tòa án đã giải quyết trên 550.000 vụ án các loại, đề ra nhiều giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng

Năm 2020, mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hệ thống Tòa án đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Quốc hội giao, công tác xây dựng thể chế đạt hiệu quả.