Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

9 kết quả phù hợp

Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 4/2022

Giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu từ ngày 1/4/2022; áp dụng hóa đơn điện tử trên phạm vi toàn quốc; chế độ dành cho công nhân, viên chức quốc phòng thôi việc; lao động ngành du lịch được hỗ trợ học nghề 1,5 triệu đồng/tháng… là những chính sách có hiệu lực từ tháng 4/2022.

Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 1/2022

Từ ngày 1/1/2022, nhiều chính sách có lợi cho người lao động như lương hưu, BHXH… chính thức có hiệu lực.

Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 12/2021

Nhiều chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức, thuế, bảo hiểm… có hiệu lực từ tháng 12/2021.

Từ chối tiếp công dân với người say rượu, bia kể từ ngày 15/11

Thông tư 04 của Thanh tra Chính phủ về quy trình tiếp công dân áp dụng từ ngày 15/11/2021 nêu rõ, sẽ từ chối tiếp công dân và giải thích lý do từ chối, đồng thời báo cáo với người phụ trách đối với người say rượu, bia...

Nhiều chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2021

Các trường hợp miễn phí sử dụng đường bộ, Doanh nghiệp nhỏ và vừa hưởng nhiều chính sách hỗ trợ mới, Mẫu giấy xác nhận để mua nhà ở xã hội mới... là những chính sách có hiệu lực từ tháng 10/2021.

Nhiều chính sách có hiệu từ 1/7/2021

Từ ngày 1/7/2021, nhiều chính sách mới liên quan đến cư trú, Bảo hiểm y tế… chính thức có hiệu lực và mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Hành động thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ

Nghị quyết Phiên họp triển khai công việc của Chính phủ sau khi được kiện tòa tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV nhấn mạnh phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới, sáng tạo và dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong hành động.

Chính sách tiền lương có hiệu lực từ tháng 3/2021

Cách xếp lương viên chức là giáo viên Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT và thẩm quyền nâng lương đối với quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 3/2021.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020

Quy định về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác; tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong vận chuyển hàng không; đối tượng, điều kiện mua hàng miễn thuế; quy định mới về đánh giá học sinh tiểu học;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2020.