Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

7 kết quả phù hợp

Bình Định: Xây dựng Đảng gắn liền công cuộc cải cách tư pháp

Thời gian qua, Tỉnh ủy Bình Định đã tăng cường công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách tư pháp, qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực.

Chi bộ Đảng Công ty BĐS Thành Phương thực hiện nhiều nhiệm vụ thắng lợi

Năm 2020, Công đoàn Công ty BĐS Thành Phương vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Phước trao bằng khen tập thể công đoàn có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Tiếp tục thực hiện đường lối đổi mới trong giai đoạn tới

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh quan điểm trên khi đề cập tới phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ Đại hội Đảng XIII và những năm tiếp theo trong Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng Đảng gắn liền công cuộc cải cách tư pháp

Tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện trong nhiệm kỳ mới. Để hiểu rõ hơn công tác cải cách tư pháp gắn liền với xây dựng Đảng, PV Báo Công lý có cuộc phỏng vấn Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi- Bùi Thị Quỳnh Vân về vấn đề này.

Công tác cán bộ phải công khai, minh bạch

Công tác cán bộ có vai trò đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, là “khâu then chốt” của “nhiệm vụ then chốt” vì “cán bộ là gốc của công việc” và “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Muốn vậy, người làm công tác cán bộ phải thật minh bạch, công tâm, khách quan.

Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Chặn từ gốc “tha hóa quyền lực”

Quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền vừa được Bộ Chính trị ban hành đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư Trung ương Đảng

Dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Ban Bí thư đã họp, cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả 5 đoàn của Ban Bí thư kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng...