Người đàn ông nhận lương hưu hơn 100 triệu đồng từng là tổng giám đốc

Theo thông tin từ BHXH VN, người đàn ông hưởng lương hưu 100 triệu đồng cao nhất nước từng là TGĐ của một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.