NSND Công Lý chính thức đi làm trở lại sau nhiều tháng dưỡng bệnh

Sau nhiều tháng điều trị vì bị tai nạn ngã tại nhà riêng, NSND Công Lý đã trở lại với công việc.