Sự kiện nổi bật
giá xăng
nắng nóng
năng lượng tái tạo
Abe Shinzo
nghi phạm bắn shinzo abe
Tìm kiếm

3 kết quả phù hợp

"Nhân lực" robot tại Singapore

Do tác động của Covid-19, các doanh nghiệp ở Singapore đang dần đưa robot vào hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đây được coi là giải pháp “kép” cho các công ty nhằm tháo gỡ vấn đề về nguồn nhân lực, đồng thời nâng cao hiệu suất lao động.

Chú trọng công tác đào tạo nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển

Phát triển hệ thống bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục đại học Việt Nam về số lượng và chất lượng phù hợp với chuẩn mực và thông lệ của khu vực và thế giới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong đào tạo sau đại học.

Lập Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực nhiệm kỳ 2016 - 2021. Cơ quan thường trực của Hội đồng là Bộ Giáo dục và Đào tạo.