"Việc thu hồi tài sản tham nhũng để lâu sẽ rất khó"

Một lãnh đạo Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) thừa nhận “việc thu hồi tài sản tham nhũng để lâu sẽ rất khó, giống như một người làm đổ nước xuống đất, càng để lâu nước càng thấm xuống dưới và rất khó thu lại”.