Cùng một căn nhà, vị giám đốc mang đi thế chấp lừa hơn 200 tỷ đồng

Ông Vui bán căn nhà tại quận 1 cho nhiều người, đem thế chấp ngân hàng... chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.