Thứ Hai, 14/06/2021

Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lần thứ hai trong nhiệm kỳ 2020 – 2021

02/04/2021 11:02

Tháng 4/2021, Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), đây là lần thứ hai Việt Nam đảm nhiệm vai trò này trong nhiệm kỳ 2020 – 2021.

HĐBA LHQ là cơ quan chính trị quan trọng nhất và hoạt động thường xuyên của Liên hợp quốc (LHQ), chịu trách nhiệm chính về việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế. Những nghị quyết của HĐBA LHQ được thông qua mà phù hợp với Hiến chương LHQ thì bắt buộc các nước hội viên của LHQ phải thi hành. HĐBA không phụ thuộc vào Đại Hội đồng LHQ.

Trước đó, từ ngày 02/01/2020, tại Trụ sở LHQ ở New York (Hoa Kỳ), Việt Nam đã tiến hành các hoạt động chính thức trên cương vị Chủ tịch HĐBA LHQ, mở đầu cho nhiệm kỳ thành viên HĐBA 2020-2021.

1-w500-h320.jpg

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại phiên thảo luận mở do Việt Nam tổ chức, tháng 1/2020. Ảnh: TTXVN

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao diễn ra vào chiều ngày 25/03, ông Đỗ Hùng Việt - Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế cho biết chương trình hoạt động trong tháng 4 của HĐBA LHQ sẽ tương đối bận rộn với gần 30 cuộc họp cấp đại sứ, xử lý 12 vấn đề của các khu vực trên thế giới.

Để thực hiện vai trò đó, Việt Nam sẽ hết sức nỗ lực tham gia tích cực, chủ động, có trách nhiệm, bảo đảm tính khách quan, minh bạch, xử lý khác biệt giữa các nước thành viên, cố gắng duy trì đoàn kết, đồng thuận để giải quyết các vấn đề.

Theo ông Đỗ Hùng Việt, với tư cách Chủ tịch luân phiên HĐBA LHQ, Việt Nam sẽ thúc đẩy 3 chủ đề ưu tiên. Một trong những chủ đề ưu tiên là khắc phục hậu quả bom mìn và duy trì hoà bình bền vững. Đây là vấn đề rất quan trọng với Việt Nam, có tác động sâu sắc đối với phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm an ninh an toàn cho người dân Việt Nam. Vì vậy, Việt Nam kỳ vọng sự kiện này sẽ thu hút sự quan tâm của LHQ và cộng đồng quốc tế đối với vấn đề hậu quả bom mìn ở những nước mà chiến tranh đã chấm dứt từ lâu như Việt Nam.

Với sự kiện này, Việt Nam sẽ chủ trì một phiên họp cấp bộ trưởng vào ngày 18/4, với sự tham gia của Tổng thư ký LHQ, đại diện nhóm rà phá bom mìn gồm các thành viên nữ giới của Quảng Trị và diễn viên Daniel Craig sẽ gửi thông điệp bằng video. Daniel Craig là đại sứ đại diện của LHQ trong vấn đề khắc phục hậu quả bom mìn.

Trong tháng đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ, Việt Nam cũng sẽ thúc đẩy hai vấn đề ưu tiên khác gồm: Tăng cường hợp tác giữa LHQ với các tổ chức khu vực trong ngăn ngừa, giải quyết xung đột. Việc đưa ra ưu tiên này cũng nhằm triển khai cụ thể chính sách đối ngoại mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra, khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

2-w500-h328.jpg

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh (Ảnh: VGP)

Kế thừa và tiếp nối những kết quả thành công đạt được trong năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2020 và sáng kiến của Việt Nam trong tháng Chủ tịch HĐBA LHQ lần thứ nhất (tháng 01/2020) khi tổ chức phiên họp lần đầu tiên của Hội đồng Bảo an với chủ đề "Hợp tác giữa Liên hợp quốc và ASEAN".

Vấn đề ưu tiên thứ ba trong tháng Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ là bảo vệ cơ sở hạ tầng thiết yếu cho cuộc sống của người dân trong xung đột vũ trang. Việc Việt Nam tham gia tích cực và thúc đẩy sáng kiến về vấn đề này sẽ thể hiện chính sách đối ngoại nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước Việt Nam. Thể hiện tinh thần, trách nhiệm trên cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ.

Đồng thời, Việt Nam phát huy vai trò tích cực trong vấn đề "Bảo vệ thường dân," một trong những chủ đề lớn nhận được sự quan tâm, thúc đẩy của quốc tế trong thời gian gần đây tại HĐBA LHQ và các diễn đàn quốc tế. Đây cũng là cơ hội quý báu để Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và nỗ lực trong tái thiết hậu xung đột, khắc phục hậu quả chiến tranh, góp phần thu hút sự quan tâm, nguồn lực của cộng đồng quốc tế trong vấn đề này.

Việc Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ lần thứ hai trong nhiệm kỳ 2020 – 2021 cũng là dịp để Việt Nam phát huy vai trò, đóng góp tích cực trong việc thúc đẩy tôn trọng và thực hiện luật pháp quốc tế nói chung và luật nhân đạo quốc tế nói riêng, đóng góp vào các nỗ lực chung về xây dựng hòa bình và thiết lập một nền hòa bình bền vững, là ưu tiên tổng thể của Việt Nam khi tham HĐBA LHQ.

Nhân dịp Việt Nam đảm nhiệm lần thứ hai vai trò Chủ tịch HĐBA LHQ trong nhiệm kỳ 2020 – 2021, Phó Thủ tướng Chính phủ - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã có bài viết quan trọng với nhan đề: “Phấn đấu hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch HĐBA tháng 4/2021”. Trong bài viết, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, bước vào năm thứ hai của nhiệm kỳ HĐBA và đảm nhiệm cương vị Chủ tịch HĐBA, Việt Nam triển khai mạnh mẽ đường lối đối ngoại do Đại hội Đảng lần thứ XIII đề ra, đặc biệt là phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại, đẩy mạnh, nâng tầm đối ngoại đa phương, hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng. Những định hướng chiến lược, tư duy mới về đối ngoại, cùng với những thành công của năm đầu tiên tham gia HĐBA là nền tảng thuận lợi để Việt Nam phát huy vai trò hơn nữa trọng trách Chủ tịch HĐBA lần thứ hai vào tháng 4/2021.

Trên cương vị Chủ tịch, Việt Nam sẽ tổ chức, chủ trì, điều hành khoảng 30 cuộc họp của HĐBA, đại diện HĐBA trong quan hệ với các nước thành viên ngoài HĐBA, các cơ quan LHQ, các tổ chức quốc tế, báo chí, theo phương châm tích cực, chủ động, có trách nhiệm, vừa bảo đảm sự khách quan, minh bạch, vừa linh hoạt, xử lý hài hòa, cân bằng quan tâm của các nước đối với các vấn đề được thảo luận và thúc đẩy hợp tác, đồng thuận tại HĐBA.

Sự kiện trọng tâm là phiên thảo luận mở cấp cao diễn ra vào ngày 19/4 với chủ đề “Tăng cường hợp tác giữa LHQ và các tổ chức khu vực trong thúc đẩy lòng tin và đối thoại trong ngăn ngừa và giải quyết xung đột”. Đây là sự tiếp nối ưu tiên của chúng ta về tăng cường vai trò của các tổ chức khu vực, là dịp để chúng ta cùng các nước chia sẻ bài học kinh nghiệm, đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hợp tác giữa LHQ với các tổ chức khu vực trong xử lý các thách thức toàn cầu nói chung và ngăn ngừa, giải quyết xung đột ở các khu vực nói riêng - một chủ đề hết sức thiết thực, phù hợp với lợi ích của nước ta và đáp ứng quan tâm, trông đợi của cộng đồng quốc tế.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cho rằng, với quyết tâm cao khẩn trương triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, với tiềm lực, cơ đồ, vị thế và uy tín ngày càng cao của đất nước, chúng ta hoàn toàn có niềm tin vững chắc rằng Việt Nam sẽ hoàn thành tốt vai trò Chủ tịch HĐBA tháng 4/2021 với những đóng góp, dấu ấn mới.

Tâm Phúc