Thứ Ba, 31/03/2020

Trục lợi Bảo hiểm y tế đang là một thách thức lớn

12/12/2019 19:37

Ngày 12/12, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế giai đoạn 2015-2019 và xin ý kiến dự thảo Luật Bảo hiểm Y tế sửa đổi.

anh-bai-hiem-y-te-w1000-h562.jpg

Số người tham gia BHYT ngày càng tăng

Phát biểu tại hội nghị, TS Lê Văn Khảm - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Luật BHYT, số người tham gia BHYT ngày càng gia tăng. Tính đến 31/12/2018, toàn quốc có trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ bao phủ BHYT là 88,5% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 là 3,3%.

Tuy nhiên, cũng theo Vụ trưởng Vụ BHYT, bên cạnh hiệu quả nói trên thì tình trạng lạm dụng dịch vụ y tế, trục lợi BHYT vẫn tiếp tục là một thách thức. “Thậm chí có nơi lợi dụng chính sách thông tuyến tổ chức các hình thức quảng cáo, khuyến mại để thu dung nhiều người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh để tăng nguồn thu cho bệnh viện.”, ông Khảm nói.

Thực tế cho thấy, một trong những kiểu lạm dụng dịch vụ BHYT là việc chỉ định thực hiện dịch vụ kỹ thuật (xét nghiệm cận lâm sàng, X-quang, thăm dò chức năng) quá mức cần thiết, không phù hợp với tình trạng bệnh.

Thực hiện mua sắm vật tư y tế, hóa chất sử dụng cho các dịch vụ kỹ thuật không đúng quy định của pháp luật. Có trường hợp yêu cầu người bệnh phải tự chi trả chi phí thuốc đã có trong danh mục BHYT nhưng đơn vị không cung cấp được do công tác đấu thầu, mua sắm.

Một số cơ sở y tế chỉ định người bệnh vào điều trị nội trú khi tình trạng bệnh không cần thiết phải điều trị nội trú hoặc kéo dài ngày điều trị nội trú. Lợi dụng chính sách thông tuyến tổ chức các hình thức quảng cáo, khuyến mại để thu dung nhiều người có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh để tăng nguồn thu cho bệnh viện.

Đồng thời, tình trạng cung cấp dịch vụ kỹ thuật y tế không đảm bảo tính pháp lý đang tồn tại rất lớn. Một số trường hợp cung cấp dịch vụ y tế khi chưa có chứng chỉ hành nghề hoặc hành nghề không đúng phạm vi chuyên môn ghi trong chứng chỉ hành nghề, dịch vụ kỹ thuật chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Thực hiện dịch vụ kỹ thuật cho người bệnh không đúng quy trình chuyên môn do Bộ Y tế ban hành.

Bên cạnh đó, hội nghị đã chỉ ra những khó khăn, vướng mắc và vấn đề mới phát sinh đòi hỏi phải sửa đổi Luật để phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

PGS.TS Nguyễn Trường Sơn- Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết, BHYT là một chính sách an sinh xã hội quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, là cơ chế tài chính trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, vì mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển trong lĩnh vực chăm sóc, bảo về sức khỏe nhân dân.

Tuy nhiên, thực tiễn quá trình thực hiện Luật BHYT vẫn còn một số tồn tại, bất cập trong quy định và trong tổ chức thực hiện luật. Các văn bản hướng dẫn còn thiếu cụ thể, thiếu đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật khác, gây ra những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước cũng như tổ chức thực thi pháp luật. Công tác tổ chức thực hiện còn hạn chế do năng lực, cơ sở vật chất, đội ngũ nhân viên chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn phát sinh.

Tại hội nghị, một số vấn đề trọng tâm trong chính sách BHYT liên tục được nghiên cứu, đánh giá và có các giải pháp phù hợp với thực tiễn như: Phát triển đối tượng tham gia BHYT; Quyền lợi của người tham gia BHYT; Tổ chức khám chữa bệnh BHYT; Các vấn đề liên quan đến tổ chức và quản lý Nhà nước về BHYT.

Đồng thời, các đại biểu sẽ cùng nhau thảo luận về dự thảo Luật BHYT sửa đổi, thay thế Luật BHYT đang vận hành và điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, bảo đảm chính sách BHYT phục vụ người dân một cách công bằng, hiệu quả.

Trần Hiền