Thứ Sáu, 03/07/2020

Trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế

14/05/2020 09:23

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên vừa trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế đối với đồng chí Lê Thanh Dũng.

10-w800-h531.png

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên trao quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Lê Thanh Dũng 

Thứ trưởng Bô Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trao Quyết định số 216-QĐ/ĐU ngày 08/5/2020 của Đảng ủy Bộ Y tế bổ nhiệm đồng chí Lê Thanh Dũng giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên giao nhiệm vụ cho đồng chí Lê Thanh Dũng và đề nghị đồng chí Lê Thanh Dũng nhanh chóng tiếp cận công việc, phân công nhiệm vụ trong Văn phòng Đảng ủy Bộ, tích cực nghiên cứu các văn bản của Đảng, của Nhà nước để kịp thời có những tham mưu, đề xuất, đặc biệt là trong công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Thanh Dũng - Chánh Văn phòng Đảng ủy Bộ trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, tín nhiệm của lãnh đạo Bộ Y tế, Đảng ủy Bộ Y tế và hứa sẽ cùng tập thể Văn phòng Đảng ủy Bộ Y tế cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Đan Hà