Thứ Bảy, 08/05/2021

Tòa án đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản mà các Nghị quyết của Quốc hội đề ra

18/11/2020 09:39

Báo cáo thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV, Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình đánh giá, các Tòa án đã hoàn thành nhiều chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ cơ bản mà các Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Kiện toàn tổ chức cán bộ các cấp, tăng cường cơ sở vật chất cho các Tòa án

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, đội ngũ cán bộ Tòa án các cấp tiếp tục được bổ sung, kiện toàn, sắp xếp tinh gọn. TANDTC đã tổ chức thành công 07 kỳ thi tuyển chọn, nâng các ngạch Thẩm phán cao cấp, trung cấp, sơ cấp; tổ chức thí điểm thi lãnh đạo cấp Vụ tại TANDTC...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ được đổi mới, đa dạng về nội dung và hình thức. Duy trì tập huấn trực tuyến hàng tháng cho đội ngũ Thẩm phán và công chức có chức danh tư pháp trong toàn hệ thống, mỗi lần tập huấn đã có hơn 10.000 công chức trên toàn quốc tham gia. Bên cạnh đó, cũng khuyến khích cán bộ, công chức tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, đặc biệt là quy định chỉ tiêu mỗi Thẩm phán trong năm phải đăng ký và thực hiện ít nhất 01 phiên tòa rút kinh nghiệm. Chánh án TANDTC đã ban hành “Bộ Quy tắc về chuẩn mực đạo đức và ứng xử của Thẩm phán” làm cơ sở để các Thẩm phán tự rèn luyện, để cơ quan quản lý đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác; để nhân dân, xã hội giám sát hoạt động của các Thẩm phán.

26.10 c - chanh an tanndtc nguyen hoa binh giai trinh.jpg

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo tại Quốc hội

Đồng thời, đã hoàn thành xây dựng trụ sở cho TAND cấp huyện. TANDTC đã xây dựng, trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án trang thiết bị, phương tiện làm việc của TAND các cấp giai đoạn IV (2019-2023). Đã bố trí kinh phí để trang cấp bàn ghế hội trường xét xử theo mô hình mới cho các TAND cấp tỉnh và cấp huyện có số lượng lớn các vụ án phải giải quyết. Tiến hành thiết kế và tổ chức may sắm, sử dụng thống nhất trang phục áo choàng khi xét xử cho các Thẩm phán từ ngày 01/9/2018.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Tòa án được tăng cường, tập trung vào nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; xây dựng nhiều phần mềm ứng dụng mới; công khai các bản án trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao.

Tình hình thực hiện Nghị quyết 82/2019/QH14 và Nghị quyết số 83/2019/QH14

Chánh án Nguyễn Hòa Bình khẳng định, việc thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 về thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị cũng đã được Tòa án cáp cấp thực hiện nghiêm túc.

Theo đó, tính từ ngày 01/6/2019 đến ngày 30/9/2020, các Tòa án đã thụ lý theo thủ tục sơ thẩm đối với 37 vụ với 147 bị cáo; đã xét xử 25 vụ với 90 bị cáo phạm các tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, vi phạm các quy định về sử dụng đất đai, vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Các Tòa án đã chủ động, tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng nhằm sớm đưa vụ án ra xét xử; trong thời gian qua, không có vụ án nào để quá hạn luật định.; Đã áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt hoặc làm thất thoát số lượng lớn tài sản của Nhà nước. Các Tòa án cũng chú ý áp dụng các biện pháp kê biên tài sản và các biện pháp tư pháp, các hình phạt bổ sung nhằm thu hồi tài sản của Nhà nước bị chiếm đoạt.

Liên quan việc thực hiện Nghị quyết số 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV , Chánh án Nguyễn Hòa Bình cho hay, trước tình trạng xâm hại tình dục trẻ em gia tăng phức tạp, nhiều ĐBQH đã yêu cầu tăng cường hoạt động phòng, chống loại tội phạm nguy hiểm này. Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã ban hành Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐTP ngày 01/10/2019 hướng dẫn áp dụng một số quy định tại các Điều 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 của Bộ luật Hình sự và việc xét xử vụ án xâm hại tình dục người dưới 18 tuổi. Nghị quyết có nhiều nội dung tiến bộ, hướng dẫn cụ thể công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; có tác dụng tháo gỡ được những khó khăn trong thực tiễn, được các chuyên gia quốc tế và trong nước đánh giá cao.

TANDTC đã thành lập 38 Tòa gia đình và người chưa thành niên tại các TAND cấp tỉnh. Các Tòa án đã tăng cường phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng khẩn trương nghiên cứu hồ sơ nên hầu hết các vụ án xâm hại trẻ em đều được đưa ra xét xử nghiêm minh, trong thời hạn luật định. Mức hình phạt mà các Tòa án đã tuyên phạt bảo đảm nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo.

Tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng trong xét xử, tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ  

Trên cơ sở thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Chánh án TANDTC đã đưa ra những giải pháp trong thời gian tới.

Theo đó, tăng cường xây dựng thể chế, hoàn thiện pháp luật. Đẩy mạnh tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn pháp luật và phát triển án lệ. Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại vụ việc bảo đảm nghiêm minh, khách quan, công bằng, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Làm tốt công tác hòa giải, đối thoại các vụ việc dân sự, vụ án hành chính.

Đồng thời, cần tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng trong xét xử; nâng cao trình độ nghiệp vụ, kỹ năng điều khiển phiên tòa cho đội ngũ Thẩm phán. Tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng. Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao tỷ lệ giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. Hoàn thiện Quy trình xử lý đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo hướng tăng cường cơ chế kiểm tra, giám sát và đôn đốc tiến độ giải quyết.

Bên cạnh đó, cần tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ, Tòa án các cấp nhất là các chức danh tư pháp trong sạch, vững mạnh. Đổi mới công tác đào tạo, đề cao kỷ cương, kỷ luật, tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên, thực chất, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo các Tòa án sau Đại hội Đảng các cấp. Đầu tư xây dựng, cải tạo trụ sở và trang cấp các trang thiết bị làm việc cho các Tòa án đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính - tư pháp, đảm bảo công khai minh bạch hoạt động của Tòa án.

Trên cơ cở báo cáo việc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội khóa XIII và khóa XIV về công tác của Tòa án, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trân trọng báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV./.

PV