Thứ Bảy, 19/09/2020

Sinh viên sư phạm có thể phải bồi hoàn 3,6 triệu/tháng nếu làm trái ngành

19/01/2020 11:31

Được hỗ trợ thêm 3,6 triệu đồng mỗi tháng tiền phí sinh hoạt, nhưng nếu ra trường không công tác trong ngành giáo dục, sinh viên sư phạm sẽ phải bồi hoàn toàn bộ chi phí hỗ trợ này.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo nghị định quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với học sinh, sinh viên sư phạm để lấy ý kiến.

Nghị định dự kiến áp dụng đối với học sinh, sinh viên theo học các ngành đào tạo giáo viên theo hình thức đào tạo chính quy, đào tạo bằng 2 chính quy, đào tạo liên thông chính quy được giao nhiệm vụ đào tạo tại cơ sở đào tạo. Theo dự thảo, học sinh, sinh viên sư phạm sẽ được nhà nước miễn học phí, tối đa không vượt mức trần học phí theo quy định của Chính phủ.

 

Ngoài ra, học sinh, sinh viên sư phạm được nhà nước hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng để chi trả chi phí sinh hoạt trong thời gian học tập tại trường. Mức hỗ trợ chi phí sinh hoạt được áp dụng thống nhất trong năm học và hàng năm được điều chỉnh theo tốc độ tăng của chỉ số giá tiêu dùng thực tế năm trước liền kề với năm học hiện tại do Nhà nước công bố.

Thời gian hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt theo số tháng thực tế học tập tại trường theo quy định, nhưng không quá 10 tháng/năm học.

Thêm những ưu đãi với sinh viên sư phạm để thu hút người giỏi, dự thảo Nghị định cũng đưa ra những  quy định bắt buộc người học phải bồi hoàn chi phí hỗ trợ.

Theo đó, nếu sau khi tốt nghiệp, học sinh, sinh viên sư phạm công tác trong ngành giáo dục với thời gian tối thiểu gấp hai lần thời gian đào tạo (kể từ ngày được tuyển dụng) sẽ không phải hoàn trả kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt.

Còn đối với sinh viên sư phạm sau 2 năm kể từ khi tốt nghiệp không công tác trong ngành giáo dục hoặc công tác trong ngành giáo dục không đủ thời gian theo quy định sẽ phải hoàn trả khoản kinh phí hỗ trợ tiền đóng học phí và chi phí sinh hoạt. Thời gian phải hoàn trả tối đa bằng thời gian được đào tạo tại cơ sở đào tạo giáo viên.

Học sinh, sinh viên sư phạm đang trong thời gian học nhưng bỏ học, chuyển sang ngành đào tạo khác, tự thôi học hoặc bị kỷ luật buộc thôi học phải hoàn trả toàn bộ kinh phí đã được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Học sinh, sinh viên sư phạm bị đình chỉ học tập sẽ không được hưởng chính sách hỗ trợ trong thời gian bị đình chỉ và phải bồi hoàn kinh phí.

Những em dừng học do ốm đau, tai nạn, học lại, lưu ban (không quá một lần) hoặc dừng học vì lý do khác không do kỷ luật hoặc tự thôi học sẽ được trường xem xét tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ.

Dự kiến chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt cho người theo học ngành đào tạo giáo viên quy định tại Nghị định này được thực hiện từ năm học 2020-2021.

Dự thảo lấy ý kiến đến hết ngày 17.3.2020.

Theo Đặng Chung (Báo Lao động)