Thứ Năm, 22/10/2020

Quyết tâm đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên một tầm cao mới

25/09/2020 17:38

Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, khẩn trương và với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

bi-thu-1-w2560-h1658.jpg

Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Viết Thanh phát biểu bế mạc Đại hội

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân, Đại hội đã thảo luận, phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, làm sáng tỏ những nguyên nhân của ưu, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo, rút ra những bài học kinh nghiệm, đặc biệt nhấn mạnh kinh nghiệm: Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; Nâng cao trách nhiệm, vai trò lãnh đạo của người đứng đầu và phải sâu sát thực tiễn, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, phải thật sự vì dân, do dân.

Trên cơ sở thống nhất về quan điểm, định hướng trên, Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó xác định rõ 3 nhiệm vụ đột phá và 06 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, với quyết tâm "... tiếp tục phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong top đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người". Đây là mục tiêu được xác định trên cơ sở tổng kết thực tiễn một cách toàn diện, đánh giá đúng tiềm năng, lợi thế so sánh của tỉnh và những dự báo tình hình trong nước và quốc tế trong giai đoạn tới.

Về kết quả Đại hội, ông Phạm Viết Thanh được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ với số phiếu 48/48 đạt 100%. Bà Nguyễn Thị Yến và ông Nguyễn Văn Thọ được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ với số phiếu tuyệt đối 48/48 đạt 100%.

Kết quả của các phiên bầu cử tại Đại hội và bầu cử tại phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới đều đạt số phiếu cao, tập trung, góp phần minh chứng rõ nét nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.

bi-thu-2-w2560-h1667.jpg

Ngay sau khi bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Bà Rịa - Vũng Tàu đã dự buổi họp báo, cung cấp thông tin, trả lời các cơ quan báo chí 

Đại hội cũng đã thông qua Nghị quyết với mục tiêu tổng quát: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; Bảo đảm quốc phòng, an ninh vững chắc; nâng cao chất lượng cuộc sống và niềm tin của Nhân dân; Tiếp tục phát triển Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao; Phấn đấu đến năm 2025 trở thành địa phương đứng trong tốp đầu cả nước về GRDP bình quân đầu người.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Bộ Chính trị và các cơ quan Trung ương. Thành công của Đại hội trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự theo dõi giúp đỡ thường xuyên của các ban đảng, các bộ, ngành, mặt trận, đoàn thể Trung ương; Sự đóng góp trí tuệ xây dựng Báo cáo chính trị của các đảng bộ, các ban, ngành, đoàn thể, các bậc lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, trí thức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

khoi-co-quan-dn-tinh-w500-h333.jpg

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Ông Phạm Viết Thanh nhận định, trên chặng đường phát triển sắp tới, chắc chắn có nhiều vấn đề mới, nhiều vấn đề mới nảy sinh, nhiều khó khăn, thách thức mới chưa lường trước được đòi hỏi chúng ta phải có sự chủ động, quyết tâm ngay từ những tháng đầu, năm đầu của kế hoạch 5 năm (2021 - 2025). Do vậy, hơn lúc nào hết, mỗi đảng viên cần phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình, ra sức phấn đấu nâng mình lên ngang tầm với nhiệm vụ mới; phải nâng cao trình độ lý luận, bám sát thực tiễn, gắn bó với Nhân dân; Phải xây dựng một phong cách làm việc nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả. Đặc biệt đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thống nhất cao về nhận thức và hành động, quyết tâm đưa sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lên một tầm cao mới.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, dân và quân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của địa phương, khát vọng vươn lên, tinh thần tự lực, tự cường, củng cố sự đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, mạnh mẽ, sáng tạo hơn nữa để kế thừa và phát triển cao nhất những thành quả đã đạt được trong 06 nhiệm kỳ vừa qua và gần 30 năm xây dựng, phát triển, khẳng định tiềm năng - nâng tầm hội nhập của tỉnh, xây dựng Bà Rịa – Vũng Tàu thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và không ngừng nâng cao đời sống Nhân dân tỉnh nhà.

khoi-co-quan-dn-tinh-w500-h333.jpg

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh đề nghị ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa VII ban hành ngay Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; Từng cấp uỷ, tổ chức đảng từ tỉnh đến cơ sở phải thực hiện nghiêm túc việc phổ biến và quán triệt Nghị quyết của Đại hội, để Nghị quyết thấm sâu vào từng đảng viên, đoàn viên, hội viên và từng người dân, sớm phát huy tác dụng trong cuộc sống, trở thành hành động cụ thể, thiết thực của mỗi người.

“Thành công của Đại hội lần thứ VII Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm vui, nguồn cổ vũ vô cùng to lớn đối với Đảng bộ, dân và quân tỉnh nhà. Kết quả Đại hội thể hiện ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và Nhân dân Bà Rịa - Vũng Tàu trên chặng đường phát triển hướng đến mục tiêu "sớm trở thành tỉnh mạnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao"- Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh nhấn mạnh.

Lê Tú – Võ Ánh