Thứ Hai, 14/06/2021

Quốc hội thông qua nghị quyết bầu 3 Phó Chủ tịch Quốc hội

01/04/2021 10:44

Sáng 01/04, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu bầu ông Trần Thanh Mẫn - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Định - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Nguyễn Đức Hải - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

unnamed-w512-h342.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Tạp chí Mặt trận)

Với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và ông Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội.

nguyen-khac-dinh-w665-h460.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đ (Ảnh: TTXVN)

Với 3 Phó Chủ tịch Quốc hội vừa được bầu cho thấy, ông Trần Thanh Mẫn sẽ đảm nhận vị trí của nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, ông Nguyễn Khắc Định đảm nhiệm vị trí của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và ông Nguyễn Đức Hải đảm nhiệm vị trí của nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.

chu-nhiem-uy-ban-tai-chinh-ngan-sach-nguyen-duc-hai-2-w2000-h1347.jpg

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Như vậy, sau khi kiện toàn ở kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội hiện có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và 4 Phó Chủ tịch Quốc hội gồm: Ông Trần Thanh Mẫn; Ông Nguyễn Đức Hải; Ông Nguyễn Khấc Định; Ông Đỗ Bá Tỵ. Tại Đại hội XIII của Đảng, ông Đỗ Bá Tỵ không tham gia Ban Chấp hành Trung ương. Do chức danh Phó Chủ tịch Quốc hội phải là đại biểu Quốc hội nên Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ sẽ tiếp tục tại vị đến khi Quốc hội bầu Phó Chủ tịch Quốc hội vào kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo thông báo về đại biểu quốc hội ứng cử ở khối Quốc hội có Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tâm Phúc