Chủ Nhật, 24/01/2021

Nghiên cứu kỹ, nắm vững các nội dung Nghị quyết, thấm nhuần chủ trương, quan điểm, giải pháp phát triển TPHCM

03/12/2020 14:39

Sáng 03/12, đã khai mạc Hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt TP học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

03-12-2020-nghien-cuu-ky-nam-vung-cac-noi-dung-nghi-quyet-tham-nhuan-chu-truong-quan-diem-giai-phap-phat-trien-tphcm-974c4c68-details-w800-h750.jpg

Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu khai mạc hội nghị

Hội nghị được diễn ra tại 119 điểm cầu: Hội trường TP, Trung tâm Hội nghị 272, các Quận ủy, Huyện ủy, Đảng ủy cấp trên cơ sở trực thuộc Đảng bộ TPHCM.. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, theo dõi, chỉ đạo Đảng bộ TPHCM; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP;…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là Đại hội dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, phát triển, đề cao tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân, phát huy truyền thống cách mạng, năng động sáng tạo của TP. Đại hội XI có ý nghĩa rất quan trọng khẳng định quyết tâm nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tận dụng thời cơ Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và tăng cường hội nhập quốc tế, đảm bảo quốc phòng - an ninh, phát triển nhanh bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của Nhân dân. Đây là tư tưởng chỉ đạo xuyên suốt mục tiêu phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP chặng đường 2020 – 2025.

03-12-2020xddang3-w800-h697.jpg

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị

“Để thực hiện nhiệm vụ quan trọng lớn lao là đưa Nghị quyết vào cuộc sống, trước hết toàn thể cán bộ, đảng viên của Đảng bộ phải nghiên cứu thật kỹ, nắm thật vững các nội dung Nghị quyết, thấm nhuần các chủ trương, quan điểm, giải pháp phát triển TP.” – Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Nên, Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn bộ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân TP. Nội dung văn kiện được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn, có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và có nhiều điểm mới trên các mặt kinh tế - văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đối ngoại, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị… Điểm nổi bật là thể hiện được những quan điểm xuyên suốt, những nguyên tắc trong hoạt động của Đảng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân; đồng thời đặt ra những nhiệm vụ cụ thể, những vấn đề mới cấp bách nảy sinh từ thực tiễn cuộc sống.

03-12-2020xddang4-w800-h647.jpg

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong phát biểu tại hội nghị

Đồng chí đề nghị, từng cán bộ, đảng viên phải nhận thức đúng đắn đầy đủ tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết và các chuyên đề. Nội dung các chuyên đề được tổng hợp, trình bày là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI đề ra. Cùng với đó là đề cập đến những vấn đề lớn quan trọng, cơ bản của TP trong giai đoạn 2020 – 2025 và mục tiêu phương hướng tới năm 2030/2045; có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển bền vững của TP, tác động trực tiếp đời sống tâm tư tình cảm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP. Các cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần chuẩn bị thật tốt việc học tập, quán triệt Nghị quyết theo đúng tinh thần của Ban Thường vụ Thành ủy. Toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là ủy viên các cấp phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong học tập, quán triệt, người đứng đầu chịu trách nhiệm chỉ đạo và chủ trì tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết.

Bí thư Thành ủy TP Nguyễn Văn Nên yêu cầu, các nội dung trong Nghị quyết cần được tập trung nghiên cứu sâu, cụ thể hóa, sát sườn bằng chương trình, kế hoạch thực hiện kế hoạch Nghị quyết của địa phương, đơn vị. Cán bộ đảng viên ở cơ sở cần được học tập, quán triệt đầy đủ, thiết thực, gắn với thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, để vừa nắm vững nội dung trong Nghị quyết và có khả năng vận dụng vào quá trình tổ chức thực hiện trong thực tiễn. “Việc tổ chức học tập, quán triệt thật tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, điều kiện tiên quyết nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, cũng như sự tin tưởng thống nhất trong ý chí và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân TP” – Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh.

03-12-2020xddang2-w800-h491.jpg

Các đại biểu tham dự hội nghị

Sau phần phát biểu khai mạc, các đại biểu đã được nghe Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của TP; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong trình bày chuyên đề về lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh. Theo kế hoạch, trong buổi chiều các đại biểu sẽ được nghe trình bày chuyên đề về 3 chương trình đột phá và 1 chương trình trọng điểm phát triển TP; chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị.

Quán triệt Chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang đã nêu bật một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong việc học tập, quán triệt và triển khai thực nghị quyết hiệu quả theo Chỉ thị 01-CT/TU ngày 27/11 của Ban Thường vụ Thành ủy về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết.

Đồng chí nhấn mạnh, việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của những tháng cuối năm 2020 và đầu năm 2021. Cán bộ chủ chốt các cấp phải tập trung nghiên cứu sâu, nắm vững những nội dung cơ bản, những điểm mới của các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI để bổ sung vào công tác trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên phải nắm vững những nội dung cơ bản, vận dụng vào thực tiễn công tác để đạt hiệu quả cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Theo Trang tin điện tử Đảng bộ TPHCM