Thứ Tư, 25/05/2022

Không đánh giá chung chung 'chậm', 'hạn chế' mà chỉ rõ chậm thế nào, hạn chế thế nào

13/05/2022 16:49

Đó là phát biểu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

tr2-w621-h400.jpg

Quang cảnh phiên họp (Ảnh: Cổng TTĐT Quốc hội)

Ngày 11/05, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc phiên họp thứ 11. Đây là phiên họp quan trọng, cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng trước khi trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV (dự kiến ngày 23/5).

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý mục tiêu làm sao thời gian họp ngắn nhưng chất lượng phải được đảm bảo. Đây cũng là nguyện vọng mong muốn của không chỉ cử tri và còn là mong muốn đổi mới của Quốc hội, rút ngắn thời gian nhưng phải đảm bảo chất lượng là yêu cầu cần thực hiện song hành.

Trên cơ sở Tờ trình, báo cáo của Văn phòng Quốc hội, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sự cần thiết, quan điểm định hướng sửa đổi bổ sung. Sửa đổi phải thuyết phục, theo hướng nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội, Quốc hội hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, mở rộng dân chủ, tăng cường pháp quyền…

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu những nội dung sửa đổi, bổ sung đã đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, quyết định hay chưa nếu chưa đủ điều kiện cần tiếp tục chuẩn bị nhằm đảm bảo chất lượng cao nhất.

Về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội lưu ý đây là Phiên họp cuối cùng Ủy ban Thường vụ Quốc hội rà soát, cho ý kiến về công tác chuẩn bị và chương trình kỳ họp, những vấn đề lớn quan trọng cần có sự trao đổi thống nhất giữa Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ và các cơ quan hữu quan khác để đảm bảo rút ngắn tối đa thời gian đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ họp Quốc hội.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét việc chuyển vốn vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ thành cấp phát ngân sách nhà nước; Xem xét việc: dự kiến phương án phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương thực hiện 03 chương trình mục tiêu quốc gia; bổ sung kế hoạch ngân sách trung ương năm 2022 trong nước phân bổ cho các bộ, ngành, địa phương.

Với những nội dung này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội thẳng thắn thảo luận cho ý kiến về các vấn đề trọng tâm, lý giải lý do chậm trễ, làm rõ trách nhiệm cụ thể…  Nếu nội dung nào chưa đủ điều kiện thì Ủy ban Thường vụ sẽ dành thời gian họp vào thời điểm khác để xem xét; Chỉ quyết định, thông qua các nội dung đã rõ, đủ chín, đủ điều kiện, tạo được sự đồng thuận cao…

Cho ý kiến về các báo cáo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng cho rằng cần tiếp tục đánh giá làm rõ việc ổn định kinh tế vĩ mô, thực hiện chính sách tài khóa, tiền tệ, kiểm soát lạm phát trước tình hình diễn biến rất bất thường về thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp. Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề với diễn biến bất thường như thế liệu có thể yên tâm được không. Do đó, cần phải đánh giá cho kỹ các vấn đề này.

Điểm lại một số vấn đề cần tiếp tục đánh giá làm rõ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phải bám sát và các nghị quyết của Quốc hội như Nghị quyết 32/2021/QH15 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết chung của kỳ họp Quốc hội về vấn đề phòng, chống dịch COVID-19; Nghị quyết 43/2022/QH15 về gói chính sách tài khóa và tiền tệ và các nghị quyết khác của Quốc hội về các kế hoạch trung hạn 5 năm để đánh giá tình hình triển khai hiện nay.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các báo cáo tập trung làm rõ những vấn đề nổi lên, lưu ý không đánh giá chung chung "chậm", "hạn chế" mà chỉ rõ chậm thế nào, hạn chế thế nào, số liệu phải trở thành những con số biết nói.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các báo cáo cập nhật, nêu rõ số liệu để đại biểu Quốc hội được biết. Trong đó, phân tích cho việc triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 thành một mục riêng, triển khai các chính sách kích thích kinh tế, đánh giá các mặt triển khai các mặt từ y tế, giáo dục, đầu tư công, khả năng giải ngân, việc bảo đảm mục tiêu tăng trưởng khi có gói kích thích kinh tế được ban hành. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh báo cáo tóm tắt trình bày trước Quốc hội cần chắt lọc từ báo cáo chính thức đưa lên những vấn đề lớn, có số liệu dẫn chứng minh họa rất cụ thể. Báo cáo bảo đảm tăng cường tính phản biện, có tính xây dựng với mục tiêu nhân văn. Ghi nhận thành tựu đạt được, những cố gắng lớn từ trung ương cho đến địa phương; biểu dương những địa phương, bộ ngành thực hiện tốt. Đồng thời chỉ rõ cơ quan, đơn vị thực hiện chưa tốt.

Với nhiều nội dung quan trọng nêu trên, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến họp trong 3 ngày từ 11 -13/5/2022. Tuy nhiên, căn cứ vào diễn biến thực tế của phiên họp,  Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có xem xét, điều chỉnh cụ thể, phù hợp. Lưu ý thời gian phiên họp diễn ra sát ngày khai mạc Kỳ họp thứ 3, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội tranh thủ tối đa thời gian xem xét, cho ý kiến các nội dung của phiên họp, các thành viên Thường vụ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, dự họp đầy đủ, đúng thành phần, nghiên cứu kỹ lưỡng, đưa ra ý kiến chất lượng nhằm đảm bảo hiệu quả cao nhất.

Tâm Phúc