Sự kiện nổi bật
giá xăng
bóng đá
năng lượng tái tạo
lịch nghỉ Tết Nguyên đán
Tết Nguyên đán
AFF cup
Tìm kiếm

Hiệp thương bầu bổ sung 9 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Tại Hội nghị, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX đã hiệp thương cử bổ sung 20 vị tham gia Ủy ban Trung ương MTTTQ Việt Nam; bổ sung 9 vị tham gia Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

Các đồng chí chủ trì hội nghị  (Ảnh: MTTQ Việt Nam)

Sáng ngày 27/12, tại Hà Nội, Hội nghị Ủy ban Trung ương (UBTƯ) MTTQ Việt Nam lần thứ 7 khóa IX đã chính thức khai mạc. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam; các Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam: Trương Thị Ngọc Ánh, Nguyễn Hữu Dũng, Phùng Khánh Tài chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các vị trong UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: MTTQ Việt Nam)

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, thực hiện chương trình công tác năm 2022, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 7 để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam. Hội nghị sẽ thảo luận thông qua báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của UBTƯ MTTQ Việt Nam; cho ý kiến vào một số báo cáo như: Báo cáo kết quả công tác giám sát, phản biện xã hội năm 2022 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Báo cáo tình hình các tầng lớp Nhân dân năm 2022; Báo cáo tình hình cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và công tác vận động Kiều bào của MTTQ Việt Nam năm 2022; Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Hội nghị cũng sẽ hiệp thương cử bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam khóa IX theo tờ trình của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc hội nghị (Ảnh: MTTQ Việt Nam)

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị các cụ, các vị, các đồng chí tham dự Hội nghị phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ thảo luận, đánh giá đúng đắn những kết quả đạt được của công tác Mặt trận năm 2022, rút ra những kinh nghiệm, chỉ rõ hạn chế, nguyên nhân, rút ra kinh nghiệm. Trên cơ sở đó xác định nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 nhằm phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam khóa IX đã đề ra.

Cũng theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, tại hội nghị, Ủy viên UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ nghe đại diện của Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trên cơ sở đó tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội; động viên các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân nỗ lực phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

“Phát huy tinh thần dân chủ, chân thành, đồng thuận, chắc chắn Hội nghị của chúng ta sẽ đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX. Chúc các cụ, các vị, các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc; chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị  (Ảnh: MTTQ Việt Nam)

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đã trình bày Tờ trình về dự thảo Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Dự thảo Báo cáo nêu rõ, năm 2022, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội dung, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch giai đoạn đã xác định và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh, có việc chưa từng có tiền lệ để triển khai đạt kết quả công tác. Mặt trận các cấp đã triển khai các giải pháp, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ đề ra theo hướng trọng tâm, trọng điểm, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, coi trọng thực chất, hiệu quả.

Trong đó, công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai nhiệm vụ được thực hiện đồng bộ trong hệ thống Mặt trận từ Trung ương đến địa phương, cơ sở; Công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân được triển khai kịp thời; Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí ngày càng thực chất, hiệu quả hơn. Công tác giám sát, phản biện xã hội tiếp tục được tăng cường; đặc biệt là việc tham mưu Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022. Các kiến nghị qua giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, từng bước được các bộ, ngành, Ủy ban dân các địa phương lắng nghe, quan tâm trả lời và chỉ đạo giải quyết.

Công tác phối hợp với Nhà nước ngày càng chặt chẽ, thực chất. Công tác phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên được tăng cường, có trọng tâm, trọng điểm; Việc ứng dụng công nghệ thông tin bước đầu được triển khai có hiệu quả, đã khai thác hiệu quả hệ thống kênh thông tin, truyền thông của Mặt trận, mạng xã hội trực tuyến thông qua “Trang cộng đồng” (Fanpage) của MTTQ Việt Nam.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cho biết, trong năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên tập trung quán triệt, hướng dẫn, triển khai trong hệ thống để hoàn thành các nhiệm vụ theo Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2023 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trong đó, tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội theo Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư; trên cơ sở đó, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp triển khai thực hiện một số chương trình giám sát quy mô cấp toàn quốc; tổ chức phản biện xã hội đối với dự án luật, văn bản quy phạm pháp luật theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Xây dựng các đề án, văn bản trình Ban Bí thư Trung ương Đảng; Tiến hành tổng kết, sơ kết các văn bản, đề án của Ban Bí thư, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Tự kiểm tra, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Quỹ Vì người nghèo, nguồn cứu trợ Trung ương bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo” và công tác chăm lo người nghèo, công tác cứu trợ.

Tập trung triển khai hoàn thành nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Đổi mới phương thức hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp; triển khai Quy định của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động tổ chức tư vấn của MTTQ Việt Nam các cấp...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu (Ảnh: MTTQ Việt Nam)

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thông báo những nét mang tính đại cương về "bức tranh" kinh tế-xã hội của đất nước, những thuận lợi, khó khăn trong năm 2023, qua đó thống nhất suy nghĩ, hành động, thực hiện thật tốt quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận để thực hiện tốt hơn các định hướng, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Theo Phó Thủ tướng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đi đúng hướng, đã tháo gỡ được một số nút thắt nhưng phải nhìn nhận đánh giá đúng những khó khăn, thách thức, trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới những năm tới sẽ rất khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh như lạm phát tăng cao, nhu cầu tiêu dùng sụt giảm, nhiều đồng tiền mất giá mạnh so với đồng USD, cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài,… Từ đó ảnh hưởng nặng nề đế các doanh nghiệp xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp, nhà máy phải giãn việc, cho người lao động nghỉ việc do không có đơn hàng.

"Chính phủ đang nghiên cứu phương án hỗ trợ trong dịp Tết cho người lao động phải nghỉ việc, giãn việc dài ngày do đơn hàng xuất khẩu giảm", Phó Thủ tướng nói.

Ở trong nước, bên cạnh giải quyết những vấn đề mới, Chính phủ cũng dành nhiều thời gian để xử lý những vấn đề còn tồn đọng từ trước liên quan đến tái cơ cấu ngân hàng, thị trường bất động sản, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các dự án thua lỗ nhiều năm, có nhiều vướng mắc… một cách thận trọng, linh hoạt, giữ được ổn định.

Phó Thủ tướng chia sẻ thêm 3 điểm nổi bật trong năm 2022 dù không được thể hiện qua các con số, chỉ tiêu.

Thứ nhất là nhận thức vấn đề văn hóa-xã hội đã được nâng lên một tầm mức mới.

Phó Thủ tướng cho biết đa phần các nước đang phát triển đều tập trung vào phát triển kinh tế sau đó mới chú ý đến môi trường, tuy nhiên, đối với vấn đề văn hóa-xã hội đều không dành nhiều nguồn lực. Bởi vì, văn hóa-xã hội trong ngắn hạn không làm ra tiền mà chỉ tiêu tiền, lại không phải là những vấn đề cấp bách, "cháy nhà, chết người" và ai cũng cảm thấy là mình biết về văn hóa-xã hội nên ít coi trọng ý kiến chuyên gia, người làm thực tiễn có kinh nghiệm.

Sau Hội nghị Văn hóa toàn quốc (tháng 11/2021), một hội nghị mà từ nhiều năm, không chỉ những người làm công tác quản lý về văn hóa, không chỉ giới văn nghệ sĩ, mà đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đều trông đợi, vấn đề văn hóa-xã hội đã chuyển biến rõ rệt.

"Tới đây, các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa tới vấn đề văn hóa-xã hội bằng cách dành nhiều thời gian quan tâm, chỉ đạo; đầu tư nguồn lực; chú trọng đội ngũ cán bộ", Phó Thủ tướng bày tỏ.

Thứ hai là sức mạnh đoàn kết, thống nhất dưới sự lãnh đạo của Đảng ngày càng phát huy hiệu quả, nhất là trong những thời điểm khó khăn. Các quy chế phối hợp, tham khảo ý kiến phản biện, xây dựng đối với các chủ trương, chính sách ngày càng thực chất và cần tiếp tục được đẩy mạnh, tạo đồng thuận trong thực hiện.

Thứ ba là chúng ta đã nắm bắt nhanh nhạy hơn xu thế của thế giới, đưa ra phản ứng chính sách kịp thời hơn trước những điều chỉnh chính sách của các nước. Phó Thủ tướng nêu ví dụ: tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc (COP) 26, Việt Nam đã nắm bắt được xu thế, đi trước một bước khi cam kết đến năm 2050 đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0, nâng cao vị thế của đất nước không chỉ vể chính trị. Tại COP 27, các nước cam kết tài trợ cho Việt Nam 15,5 tỷ USD để thực hiện mô hình chuyển đổi năng lượng công bằng. Đây cũng là nguồn vốn khơi thông để thu hút các nhà đầu tư đến Việt Nam.

Nhấn mạnh yêu cầu phát triển nhanh hơn để đuổi kịp các nước, nhưng phải bền vững, lo cho môi trường, lo cho công bằng xã hội, "giống như gánh hai thùng nước đầy mà vẫn đi rất nhanh, không để nước sóng ra ngoài", Phó Thủ tướng cho rằng cần phải có sự quyết tâm và sáng tạo thì chúng ta sẽ đạt được các mục tiêu đề ra mà lúc đầu tưởng chừng rất khó, không thể nào đạt được.

9 vị được hiệp thương, bổ sung tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam (Ảnh: MTTQ)

Tại Hội nghị, UBTƯ MTTQ Việt Nam lần thứ 7, khóa IX đã hiệp thương cử bổ sung 20 vị tham gia UBTƯ MTTTQ Việt Nam; bổ sung 9 vị tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam theo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam.

9 vị được hiệp thương cử bổ sung tham gia Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam gồm: Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; ông Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam; bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; ông Nguyễn Văn Pha, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV, nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM được hiệp thương cử bổ sung là Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024.

Tâm Phúc

Nhận xét

Nội quy: Nhận xét có tối thiểu 3 ký tự.

0 nhận xét

Bài viết cùng chuyên mục

Thủ tướng: Khởi công dự án vành đai 4 Vùng Thủ đô ở cả 3 tỉnh, thành phố vào tháng 6/2023

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan khẩn trương chuẩn bị các công việc, làm sớm nhất có thể, tránh giấy tờ, thủ tục phiền hà không cần thiết, kéo dài thời gian.

Thủ tướng Chính phủ: Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ ngay từ đầu năm

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, đơn vị ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 phải khẩn trương, tập trung vào công việc, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, ...

Thủ tướng dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ"

Sáng 27/1 (mùng 6 tháng Giêng), tại Khu di tích K9-Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dự lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ".

Lễ ra quân dự án nâng cấp tuyến đường sắt Nha Trang - Sài Gòn

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành liên quan của Trung ương, UBND tỉnh Ninh Thuận, phối hợp chặt chẽ với Bộ GTVT, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm công tác an ninh, ...

Giữ mãi mùa xuân đất nước

Đã gần nửa thế kỷ nay, khi thành phố một thời được coi là "Hòn ngọc Viễn Đông" giải phóng, mỗi khi Tết đến, xuân về, tôi thường lang thang dọc những đường hoa để cảm nhận sự náo nức của mùa xuân...

Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa pháp quyền

Trong giai đoạn cách mạng hiện nay, những quan điểm về văn hóa pháp quyền trong tư tưởng Hồ Chí Minh là cơ sở lý luận để nhận thức rõ vị trí và tầm quan trọng của việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã ...

TP Cần Thơ: Kinh tế - xã hội phát triển nhanh, mạnh và ấn tượng trong năm 2022

Nhân dịp năm mới 2023 và Tết Nguyên đán Quý Mão, phóng viên đã có cuộc trao đổi với đồng chí Trần Việt Trường – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ về những kết quả phát triển kinh tế xã ...

Lời chúc Tết Xuân Quý Mão 2023 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Vào thời khắc Giao thừa thiêng liêng đón Xuân mới Quý Mão 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước gửi lời chúc Tết gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng ...

Thư chúc Tết của Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình nhân dịp năm mới 2023 và Xuân Quý Mão

Nhân dịp năm mới 2023 và đón Xuân Quý Mão, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã gửi thư chúc Tết tới toàn thể ...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng 20/1 (tức 29 tháng Chạp năm Nhâm Dần), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà 67, Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ...