Chủ Nhật, 20/09/2020

Giám sát cải cách tổ chức hành chính tại Ủy ban Dân tộc

03/03/2017 13:48

Sáng 3/3, Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc với Ủy ban Dân tộc về "Việc cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016".

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, Phó Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Khắc Định chủ trì buổi làm việc.

Báo cáo của Ủy ban Dân tộc cho thấy, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016, Ủy ban Dân tộc đã triển khai thực hiện và ban hành trên 106 văn bản để cụ thể hóa nhiệm vụ; rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cũng như kết quả sắp xếp, cải cách tổ chức bộ máy hành chính của Ủy ban Dân tộc cũng được triển khai quyết liệt và đem lại hiệu quả cao.

Ủy ban Dân tộc đánh giá việc thực hiện cải cách tổ chức bộ máy của Ủy ban Dân tộc trong giai đoạn 2011 - 2016 đã đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra và phù hợp với điều kiện tình hình mới. Qua đó, giúp cho hoạt động quản lý nhà nước của Ủy ban về lĩnh vực công tác dân tộc, lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng ngày càng bao quát nhiều nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước.

Về rà soát biên chế, công chức, số lượng viên chức và người làm việc cho thấy, số người đang làm việc trong các vụ, đơn vị hiện nay tại Ủy ban Dân tộc hiện có 528 người, trong đó công chức là 242 người, viên chức là 164 người và 122 người hợp đồng lao động. Việc bố trí, sắp xếp công chức, viên chức của Ủy ban cơ bản đáp ứng được vị trí việc làm gắn với chuyên môn nghiệp vụ. Ủy ban Dân tộc đang xây dựng đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2017 - 2021 và trong từng năm theo đúng lộ trình quy định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Qua nghe báo cáo, Đoàn giám sát đánh giá cao công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước của Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2011 - 2016. Nhiều ý kiến đề nghị Ủy ban Dân tộc cần làm rõ các chỉ tiêu, yêu cầu về kết quả trong cải cách tổ chức bộ máy đã đạt được hay chưa; đánh giá cụ thể về tổ chức bộ máy đã đáp ứng yêu cầu gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả chưa. Đối với công tác tinh giản biên chế, Ủy ban Dân tộc đã tiến hành kiểm tra, giám sát như thế nào; xử lý sau thanh tra ra sao. Ủy ban Dân tộc cần báo cáo thêm về hướng xử lý, tinh giản bộ máy đối với các đơn vị thuộc Ủy ban có số lượng lãnh đạo từ cấp phó phòng trở lên chiếm tỷ lệ cao trong tổng số lượng công chức của đơn vị đó...

Phó Trưởng đoàn giám sát Nguyễn Khắc Định nêu rõ, việc đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, bảo đảm tính hợp lý về chức năng và vận hành của Ủy ban Dân tộc là yêu cầu quan trọng để các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc được thực thi có hiệu quả. Phó Trưởng đoàn giám sát đề nghị, Ủy ban Dân tộc đưa ra những kiến nghị xác đáng làm cơ sở để Quốc hội, Chính phủ xem xét điều chỉnh chính sách, pháp luật cho phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Quỳnh Hoa/TTXVN